Các nhà đầu tư cổ phần đặc biệt quan tâm đến các cổ phiếu có giá trị mà có ảnh hưởng mạnh đến giá thị trường của cổ phần. Các tỷ số giá trị thị trường thường hay được sử dụng nhất, một trong số đó là: Tỷ suất cổ tức – Dividend yield.

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield là gì?

TỶ SUẤT CỔ TỨC LÀ GÌ?
                                                                           TỶ SUẤT CỔ TỨC LÀ GÌ?

Tỷ suất cổ tức tiếng Anh là Dividend yield

Tỷ suất cổ tức là một tỷ số tài chính được sử dụng để xác định mức cổ tức nhận được trên 1 đồng nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra để mua cổ phần đó.

Cách tính Tỷ suất cổ tức – Dividend yield:

CÁCH TÍNH TỶ SUẤT CỔ TỨC
                                                                     CÁCH TÍNH TỶ SUẤT CỔ TỨC

Công thức tính Tỷ suất cổ tức – Dividend yield như sau:

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield = Cổ tức mỗi cổ phần / Giá trị thị trường mỗi cổ phần

Trong đó:

Cổ tức mỗi cổ phần là cổ tức mà doanh nghiệp chi trả cho các cổ đông tính trên mỗi cổ phần sở hữu.

Giá trị thị trường mỗi cổ phần hay còn gọi là thị giá của cổ phần là mức giá của cổ phiếu tại mỗi thời điểm cụ thể.

Ý nghĩa của Tỷ suất cổ tức – Dividend yield:

Ý NGHĨA CỦA TỶ SUẤT CỔ TỨC
                                                                 Ý NGHĨA CỦA TỶ SUẤT CỔ TỨC

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield cho thấy rằng với với mỗi đồng giá trị thị trường của cổ phiếu đó, Nhà đầu tư sẽ nhận được lại bao nhiêu đồng cổ tức

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield càng cao thì cho thấy các nhà đầu tư càng nhận được thêm nhiều cổ tức, với 1 đồng đã bỏ ra để mua cổ phiếu đó. Chứng tỏ, Công ty đang hoạt động hiệu quả, và các nhà đầu tư, chủ sở hữu là những người được hưởng lợi nhiều nhất.

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield càng thấp thì cho thấy các nhà đầu tư sẽ được nhận lại ít cổ tức khi đầu tư vào các cổ phiếu này.

Như ta đã biết, thu nhập của nhà đầu tư gồm hai phần: cổ tức và chênh lệch giá do chuyển nhượng cổ phần. Nếu tỷ suất cổ tức của một cổ phần thấp điều đó chưa hẳn là xấu bởi vì nhà đầu tư có thể chấp nhận tỷ lệ chi trả cổ tức thấp để dành phần lớn lợi nhuận để tái đầu tư. Họ mong đợi một tăng trưởng nhanh trong cổ tức và hưởng được sự chênh lệch lớn của giá cổ phần.

Ví dụ cụ thể về cách tính Tỷ suất cổ tức – Dividend yield:

VÍ DỤ CỤ THỂ
                                                                                       VÍ DỤ CỤ THỂ

Ta có số liệu của Công ty Cổ phần ABC như sau:

Bảng cân đối kế toán công ty cổ phần ABC đến ngày 31-12-2021.

 cách tính Tỷ suất cổ tức - Dividend yield:

Báo cáo Kết quả kinh doanh công ty TNHH ABC năm 2021:

 cách tính Tỷ suất cổ tức - Dividend yield:

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield = Cổ tức mỗi cổ phần / Giá trị thị trường mỗi cổ phần

Giả định giá trị thị trường một cổ phần là 9 đồng và Công ty không có cổ phần ưu đãi, Mệnh giá của mỗi cổ phần là 10 đồng.

Cổ tức trong năm Công ty chi trả là. 3.000 đồng.

Cổ tức mỗi cổ phần = Cổ tức / Số lượng cổ phần thường = 3.000 / (28.600/10) = 1,05

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield  = 1,05 / 9 = 0,12

Tỷ suất cổ tức – Dividend yield = 0,12 cho thấy tại thời điểm 31/12/2021, Công ty ABC, với mỗi một đồng nhà đầu sẵn sàng bỏ ra tại thời điểm đó, thì sẽ nhận lại được 0,12 đồng cổ tức từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tỷ số Tỷ suất cổ tức – Dividend yieldđược có hợp lý hay không tùy thuộc vào sự so sánh với tỷ số của các công ty cạnh tranh trong cùng ngành hoặc so sánh với các năm trước để thấy sự tiến bộ hoặc giảm sút. Từ đó, người sử dụng thông tin tài chính có thể đưa ra các nhận định chính xác.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!