Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì? Công thức tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức? Tìm hiểu về hoạt động chi trả cổ tức và tỷ lệ chia cổ tức của các công ty trên thị trường chứng khoán?

Hiên nay hoạt động các chủ thể tham gia vào đầu tư kinh doanh đối với các công ty là rất nhiều và với số lượng lớn. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều các chủ tham gia vào hoạt động đầu tư kinh doanh nhưng lại không tìm hiểu kỹ về thì trường này nên đã gặp phải rất nhiều các rủi ro.
Chính vì vậy mà nếu cá nhân đang cân nhắc đầu tư vào một công ty, tỷ lệ thu nhập ròng của doanh nghiệp được chi cho cổ tức có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quyết định của chủ thể này. Do đó, cá nhân cần phải hiểu rõ về tỷ lệ chi trả cổ tức. Vậy theo như thị trường chứng khoán thực tế thì tỷ lệ chi trả cổ tức là gì? Công thức tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức được thực hiện ra sao?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là gì?

TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC LÀ GÌ?
                                                                   TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC LÀ GÌ?

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ giữa tổng số cổ tức được trả cho cổ đông so với thu nhập ròng của công ty. Nó là tỷ lệ phần trăm thu nhập được trả cho cổ đông thông qua cổ tức. Số tiền chưa trả cho cổ đông được công ty giữ lại để trả nợ hoặc tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính. Nó đôi khi được gọi đơn giản là tỷ lệ thanh toán.

Tỷ lệ chi trả cổ tức, đôi khi được gọi đơn giản là tỷ lệ chi trả, là một số liệu tài chính giúp bạn hiểu tổng số cổ tức được trả cho cổ đông liên quan đến thu nhập ròng của công ty. Nói cách khác, đó là phần trăm thu nhập của doanh nghiệp được phân phối cho các cổ đông dưới dạng cổ tức. Nói chung, số tiền không được chia thành cổ tức sẽ quay trở lại công ty để trả nợ hoặc tái đầu tư vào các hoạt động cốt lõi.

Tỷ lệ chi trả cổ tức là tỷ lệ thu nhập được trả dưới dạng cổ tức cho các cổ đông, thường được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm.Một số công ty trả tất cả thu nhập của họ cho các cổ đông, trong khi một số công ty chỉ trả một phần thu nhập của họ.

Nếu một công ty trả một phần thu nhập của mình dưới dạng cổ tức, thì phần còn lại được doanh nghiệp giữ lại — để đo lường mức thu nhập được giữ lại, tỷ lệ giữ lại được tính toán.Một số cân nhắc đi vào việc giải thích tỷ lệ chi trả cổ tức, quan trọng nhất là mức độ trưởng thành của công ty.

TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC LÀ GÌ?
                                                                      TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC LÀ GÌ?

Tỷ lệ chi trả cổ tức cho biết thu nhập sau thuế của một công ty được trả cho các cổ đông là bao nhiêu. Nó được tính bằng cách chia cổ tức được trả cho thu nhập sau thuế và nhân kết quả với 100.

Việc chi trả cổ tức báo hiệu rằng một doanh nghiệp đang kiếm đủ tiền để chia sẻ một phần lợi nhuận với chủ sở hữu, khuyến khích niềm tin của cổ đông vào đội ngũ quản lý. Chính sách cổ tức của công ty do hội đồng quản trị đặt ra. Nó thiết lập tần suất và thời gian thanh toán.

Số tiền thanh toán được xác định bởi kết quả của công ty. Không có khoản thanh toán nào là bắt buộc cho đến khi chúng được công bố bởi hội đồng quản trị. Thông tin chi tiết về chính sách và lịch sử chi trả cổ tức thường được bao gồm trong thuyết minh báo cáo tài chính

Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào các ưu tiên của công ty. Ví dụ: nếu họ đang trong giai đoạn tăng trưởng cao, tất cả lợi nhuận có khả năng được tái đầu tư vào doanh nghiệp, có nghĩa là tỷ lệ chi trả cổ tức sẽ ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, các công ty không tập trung vào tăng trưởng có khả năng có tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình cao hơn nhiều.

Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình có thể thay đổi đáng kể từ ngành này sang ngành khác. Ví dụ, các công ty trong ngành công nghệ có xu hướng có tỷ lệ chi trả thấp hơn nhiều so với các công ty tiện ích. Vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức “tốt” là gì? Nói chung, tỷ lệ chi trả cổ tức 30-50% được coi là lành mạnh, trong khi bất cứ điều gì trên 50% có thể không bền vững.

Công thức tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức:

CÔNG THỨC TÍNH TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC
                                                               CÔNG THỨC TÍNH TỶ LỆ CHI TRẢ CỔ TỨC

Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ chi trả cổ tức để tìm ra doanh nghiệp nào phù hợp nhất với mục tiêu của họ. Trong hầu hết các trường hợp, các công ty có tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình cao sẽ thích hợp hơn cho các nhà đầu tư vì chúng có khả năng mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Hơn nữa, các nhà đầu tư có khả năng xem xét xu hướng tỷ lệ chi trả cổ tức của một công ty trước khi quyết định có nên đầu tư hay không. Xu hướng giảm chi trả có thể là một nguyên nhân đáng lo ngại, trong khi một doanh nghiệp liên tục phát hành 20% lợi nhuận cho cổ đông có thể được coi là một đặt cược tốt cho thu nhập ổn định và bền vững.

Nói một cách đơn giản, tỷ lệ chi trả cổ tức có thể giúp bạn hiểu loại lợi nhuận mà một công ty có thể cung cấp và liệu nó có phù hợp với danh mục đầu tư của nhà đầu tư hay không.

Tỷ lệ chi trả cổ tức có thể được tính bằng cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu chia cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), hoặc tương đương, cổ tức chia cho thu nhập ròng. Có một công thức tỷ lệ chi trả cổ tức đơn giản mà bạn có thể sử dụng để tính tỷ lệ cổ tức được trả bởi một công ty. Công thức như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức =Thu nhập ròng /Cổ tức đã trả

Ngoài ra, tỷ lệ chi trả cổ tức cũng có thể được tính như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức = 1 − Tỷ lệ duy trì

Trên cơ sở mỗi cổ phiếu, tỷ lệ giữ chân có thể được biểu thị như sau:

Tỷ lệ giữ chân = EPSEPS – DPS

Ở đâu:

EPS = Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

DPS = Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Một số cân nhắc đi vào việc giải thích tỷ lệ chi trả cổ tức, quan trọng nhất là mức độ trưởng thành của công ty. Một công ty mới theo định hướng tăng trưởng nhằm mở rộng, phát triển sản phẩm mới và tiến vào thị trường mới sẽ được kỳ vọng sẽ tái đầu tư phần lớn hoặc tất cả thu nhập của mình và có thể được tha thứ vì có tỷ lệ thanh toán thấp hoặc thậm chí bằng không.

Tỷ lệ chi trả là 0% đối với các công ty không trả cổ tức và là 100% đối với các công ty trả toàn bộ thu nhập ròng dưới dạng cổ tức. Mặt khác, một công ty lâu đời hơn, được thành lập và trả lại lợi nhuận cho cổ đông sẽ kiểm tra sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư và có thể cám dỗ các nhà hoạt động can thiệp.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!