Đối với Forex trader thì traidng theo hành động giá là một khái niệm vô cùng quan trọng. Trading theo hành động giá là phương pháp giao dịch theo hành động giá, nghĩa là trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên các biểu đồ giá.

Do đó, trader sẽ không sử dụng các chỉ báo chậm, ngoại trừ đường trung bình động để xác dịnh vùng hỗ trợ và kháng cự với đường xu hướng. Trong bài viết hôm nay, EFX sẽ cùng trader tìm hiểu trading theo hành động giá là gì và các nguyên tắc trading theo hành động giá.

Trading theo hành động giá là gì? Hành động giá là gì?

TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
                                                                     TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Tất cả các thị trường tài chính tạo ra dữ liệu liên quan đến sự biến động của giá cả thị trường trong các khoảng thời gian khác nhau – và dữ liệu này được thể hiện trên biểu đồ giá. Hãy xem xét rằng biểu đồ giá phản ánh niềm tin và hành động của tất cả những người tham gia thị trường, cả con người hoặc máy tính, giao dịch thị trường trong một khoảng thời gian cụ thể và những niềm tin đó được hiển thị trên biểu đồ giá của thị trường dưới dạng trading theo hành động giá Forex.

Vì dữ liệu kinh tế và các tin tức hoặc sự kiện thế giới khác là chất xúc tác cho sự biến động giá cả trên thị trường, chúng tôi không cần phân tích chúng để giao dịch thị trường thành công. Tất cả dữ liệu kinh tế và tin tức toàn cầu gây ra biến động giá trong một thị trường cuối cùng được phản ánh thông qua trading theo hành động giá trên biểu đồ giá của thị trường.

TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
                                                                   TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Vì trading theo hành động giá của thị trường phản ánh tất cả các biến số ảnh hưởng đến thị trường đó trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào, việc khai thác các chỉ số giá bị trễ như MACD (Chuyển động hội tụ trung bình di chuyển), Dao động Stochastic, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối) và đôi khi có thể là một sự lãng phí của thời gian Có những nhà giao dịch có thể nói rằng chuyển động giá cung cấp tất cả các tín hiệu trading theo hành động giá Forex mà bạn sẽ cần để thiết kế một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và xác suất cao.

Những tín hiệu đó được gọi chung là trading theo hành động giá và chúng mang lại ý nghĩa về chuyển động giá của thị trường, cũng như hỗ trợ dự đoán biến động trong tương lai của nó, với độ chính xác cao, để cung cấp cho bạn mức cao chiến lược giao dịch xác suất.

Vậy trading theo hành động giá forex là gì?

TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
                                                                      TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Nói một cách đơn giản, trading theo hành động giá là dấu chân của tiền. Thị trường tài chính là nơi trao đổi tiền giữa những người tham gia thị trường – và việc trao đổi tiền này để lại dấu vết. Dấu vết này là biến động giá hoặc trading theo hành động giá của thị trường và như chúng ta biết bây giờ, nó có thể được quan sát trên biểu đồ giá. Là một nhà giao dịch Forex, điều quan trọng là học cách xác định và giao dịch từ các đầu mối bị bỏ lại từ các trading theo hành động giá, bởi vì nó tạo ra dấu vết của nó trên các biểu đồ giá.

Điều quan trọng là tìm hiểu hành động giao dịch Forex, không chỉ đối với kiến thức chung của bạn, mà còn để khuếch đại kho vũ khí giao dịch của bạn nói chung. Trước đó chúng tôi đã chạm vào chủ đề của chiến lược trading theo hành động giá. Chúng ta nên thừa nhận rằng chúng hình thành bởi vì sự di chuyển giá trên thị trường có xu hướng lặp đi lặp lại.

TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ
                                                                     TRADING THEO HÀNH ĐỘNG GIÁ

Vì cảm xúc của con người ở một mức độ có thể dự đoán được khi liên quan đến vấn đề tiền bạc, hành động của họ trên thị trường thường dẫn đến sự hình thành trading theo hành động giá lặp đi lặp lại theo thời gian. Đây có thể là một công cụ dự đoán rất chính xác về hướng giá sắp tới. Do đó, đây là lúc các chỉ số Forex trading theo hành động giá phát huy tác dụng.

Hơn nữa, trading theo hành động giá bao gồm các chiến lược hành động giá từ các cấp chính trên thị trường. Đôi khi bạn không cần phải tạo một chiến lược Forex phức tạp – biểu đồ giá đơn giản và một số ý nghĩa thông thường có thể là đủ. Ngoài ra, bằng cách kết hợp các thiết lập trading theo hành động giá với các điểm nóng trên thị trường, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự cốt lõi và mức kháng cự và hỗ trợ động, bạn có thể tìm hiểu để chọn các mục chính xác cung cấp cho bạn cơ hội tốt nhất để giao dịch có lợi nhuận.

Chiến lược trading theo hành động giá có thể được giao dịch trong bất kỳ thị trường tài chính nào và trên bất kỳ khung thời gian nào bạn thích. Đó là khuyến khích rằng các nhà giao dịch tập trung nỗ lực của họ vào giao dịch khung thời gian cao hơn trước, đặc biệt là khung thời gian chính là biểu đồ hàng ngày.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!