Thời gian giao dịch hàng hóa trong 1 ngày cho nhà đầu tư tham khảo:

THỜI GIAN GIAO DỊCH HÀNG HÓA
                                                                      THỜI GIAN GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Dựa vào thời gian giao dịch hàng hóa này giúp cho nhà đầu tư có thể canh giá giao dịch để đạt được lợi nhuận tối đa vì vào thời gian giao dịch hàng hóa sẽ có biến động mạnh

Mùa trong năm Mùa hè – thu Mùa đông – xuân
Múi giờ GMT Việt Nam GMT Việt Nam
Phiên Úc Mở cửa 22:00 05:00 21:00 04:00
(Giờ Sydney) Đóng cửa 07:00 14:00 06:00 13:00
Phiên Á Mở cửa 23:00 06:00 23:00 06:00
(Giờ Tokyo) Đóng cửa 08:00 15:00 08:00 15:00
Phiên Âu Mở cửa 07:00 14:00 08:00 15:00
(Giờ London) Đóng cửa 16:00 23:00 17:00 00:00
Phiên Mỹ Mở cửa 12:00 19:00 13:00 20:00
(Giờ NewYork) Đóng cửa 21:00 04:00 22:00 05:00

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!