Về thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm? Đặc điểm của thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm? Ví dụ về thời gian đáo hạn thực nghiệm?

Trái phiếu là một trong những dạng chứng khoán phổ biến trên thị trường hiện nay. Trong hoạt động của thị trường trái phiếu, chúng ta thường hay sử dụng đến thuật ngữ “thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm”.

Về thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm

THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN LÀ GÌ?
                                                           THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN LÀ GÌ?

Thời hạn đáo hạn bình quân là một trong những đặc điểm cơ bản của chứng khoán có thu nhập cố định (ví dụ: trái phiếu) cùng với các tính năng đáo hạn, lợi tức, phiếu giảm giá và cuộc gọi. Nó là một công cụ được sử dụng để đánh giá sự biến động giá của một chứng khoán có thu nhập cố định.

Vì lãi suất là một trong những động lực quan trọng nhất đối với giá trị của trái phiếu, thời hạn đáo hạn bình quân đo lường mức độ nhạy cảm của biến động giá trị đối với những thay đổi của lãi suất. Nguyên tắc chung nói rằng thời hạn đáo hạn bình quân dài hơn cho thấy khả năng giá trị của trái phiếu sẽ giảm khi lãi suất tăng.

Thời gian đáo hạn bình quân (duration) được hiểu là biểu thị dưới dạng số năm và đo lường độ nhạy cảm của trái phiếu đối với sự thay đổi của lãi suất. Cụ thể, nó đo lường sự thay đổi trong giá trị thị trường của chứng khoán do sự thay đổi 1% của lãi suất. Thông thường, thời hạn càng cao thì giá càng có nhiều biến động. Nói cách khác, đó là số năm cần thiết để nhận được giá trị hiện tại của các khoản thanh toán trong tương lai từ một chứng khoán / trái phiếu.

THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN LÀ GÌ?
                                                               THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN LÀ GÌ?

Thời hạn đáo hạn bình quân thường được sử dụng trong danh mục đầu tư và quản lý rủi ro của các công cụ có thu nhập cố định. Sử dụng dự báo lãi suất, người quản lý danh mục đầu tư có thể thay đổi thành phần danh mục đầu tư để điều chỉnh thời gian của danh mục với mức lãi suất dự kiến.

Tuy nhiên, thời hạn đáo hạn bình quân chỉ tiết lộ một mặt của bảo đảm thu nhập cố định. Việc phân tích toàn bộ tài sản thu nhập cố định phải được thực hiện bằng cách sử dụng tất cả các đặc điểm sẵn có.

Một trong các loại hình của thời hạn đáo hạn bình quân này đó chính là thời gian đáo hạn hiệu dụng, tuy nhiên, loại hình này chỉ tập trung vào rủi ro lãi suất. Với trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là khi doanh nghiệp đi xuống bậc thang chất lượng tín dụng, rủi ro lãi suất không chỉ ảnh hưởng đến biến động giá mà còn cả rủi ro tín dụng. Vì vậy, thời gian đáo hạn bình quân hiệu dụng không phải là thước đo tốt nhất cho sự thay đổi của giá cả khi rủi ro tín dụng tồn tại.

Do đó, mà đã có thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm. Thời hạn đáo hạn bình quân thực nghiệm dựa trên hồi quy của giá trái phiếu thực tế và sự thay đổi lãi suất. Thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm một thước đo độ nhạy lãi suất được xác định bởi dữ liệu thị trường. Một cách phổ biến để tính thời hạn thực nghiệm của trái phiếu là chạy hồi quy về lợi tức giá của trái phiếu khi thay đổi lãi suất chuẩn. Khoảng thời gian thực nghiệm thấp hơn thời lượng hiệu quả và sự khác biệt tăng lên khi xếp hạng tín dụng

Đặc điểm của thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN
                                                      ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN

Khoảng thời gian đáo hạn thực nghiệm, vì nó quan sát những thay đổi giá thực tế trong lịch sử, nên nắm bắt tốt hơn tác động qua lại giữa rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Như ở tên gọi, thời gian này thể hiện tính thực tế của nó. Việc xem xét thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm  tính trên thời gian thực tế mà giá trị trái phiếu trong quá khứ và tính trung bình lại.

ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN
                                                          ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI GIAN ĐÁO HẠN BÌNH QUÂN

Nếu chênh lệch tín dụng mở rộng, điều này có tác động định giá tiêu cực từ góc độ rủi ro tín dụng. Nếu đồng thời lãi suất chuẩn tăng, điều này cũng có tác động tiêu cực đến giá cả. Thời hạn thực nghiệm sẽ tính cả tác động tiêu cực về giá từ rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng, trong khi thời hạn hiệu lực sẽ chỉ bao gồm tác động giá của rủi ro lãi suất. Do đó, nếu chênh lệch tín dụng ngày càng mở rộng, thì thời hạn thực nghiệm> thời hạn hiệu lực.

Thời gian đáo hạn bình quân thực nghiệm thể hiện mối quan hệ nghịch đảo của lãi suất và giá trái phiếu. Chênh lệch giữa lãi suất và giá trái phiếu càng lớn thì rủi ro tín dụng càng có vấn đề so với rủi ro lãi suất.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!