Tài sản ròng là thuật ngữ tài chính được nhắc đến khá nhiều, liên quan đến các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức. Với nhà đầu tư chứng khoán, tài sản ròng giúp đánh giá cơ hội tiềm năng của mã cổ phiếu đó. Vậy tài sản ròng là gì? Ý nghĩa và cách tính tài sản ròng trong chứng khoán như thế nào? Bài viết dưới đây của EFX sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tài sản ròng và cách xác định loại tài sản này một cách hiệu quả

Tài sản ròng và giá trị tài sản ròng là gì?

TÀI SẢN RÒNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
                                                             TÀI SẢN RÒNG VÀ GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Thuật ngữ tài sản ròng và giá trị tài sản ròng được nhắc đến khá nhiều trong báo cáo tài chính, đầu tư chứng khoán. Hiểu rõ về tài sản ròng là gì sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá doanh nghiệp hiệu quả.

Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là tài sản của một chủ thể (cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước, quốc gia…). Trong đó, tài sản ròng bao gồm tất cả những tài sản hiện có của chủ thể trừ đi các khoản nợ của chủ thể đó. Tài sản ròng có thể là: Tiền mặt, bất động sản, nhà xưởng, máy móc, công nghệ, các khoản đầu tư… Các khoản nợ của chủ thể có thể là: Nợ vay ngân hàng, nợ trả góp, nợ mua xe/nhà đất…

Tài sản ròng là yếu tố quan trọng thể hiện chính xác nhất về tình hình tài chính của chủ thể. Với một doanh nghiệp, doanh thu có thể lớn, nhưng sẽ không phản ánh chính xác được tình hình tài chính. Tài sản ròng mới là yếu tố cốt lõi, giúp đánh giá chính xác thực trạng kinh tế, tiến độ kinh doanh của công ty.

Tài sản ròng trong chứng khoán là gì?

Thuật ngữ tài sản ròng được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực tài chính. Nhiều nhà đầu tư chưa thực sự hiểu rõ tài sản ròng trong chứng khoán là gì, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh, quyết định đầu tư không chính xác.

Thực tế có thể hiểu, tài sản ròng trong chứng khoán là giá trị của tất cả các loại tài sản (tài chính hoặc phi tài chính) của một tổ chức, trừ đi tất cả những khoản nợ chưa được thanh toán.

Tài sản ròng trong chứng khoán thể hiện tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Thông tin tài sản ròng giúp nhà đầu tư hình dung được giá trị thực tế của mã cổ phiếu/công ty trên thị trường.

Giá trị tài sản ròng là gì?

GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG
                                                                                    GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG

Giá trị tài sản ròng (Net Worth) là kết quả khi lấy tất cả các giá trị tài sản chủ thể đang nắm giữ, trừ đi tất cả các khoản nợ chưa được thanh toán. Net Worth là toàn bộ những gì còn lại của chủ thể sau khi đã trừ đi các khoản nợ.

Cách tính tài sản ròng trong đầu tư chứng khoán

CÁCH TÍNH TÀI SẢN RÒNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
                                       CÁCH TÍNH TÀI SẢN RÒNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Dựa trên giá trị tài sản ròng, nhà đầu tư đánh giá được tiềm năng và rủi ro của mã cổ phiếu. Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán cần phải biết cách tính tài sản ròng để định giá mã cổ phiếu có tiềm năng hay không.

Hiện nay, tài sản ròng trong chứng khoán có thể được xác định theo 2 cách:

Tính tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường

Lúc này, giá trị tài sản ròng sẽ được xác định bằng tổng giá trị tất cả các loại tài sản (Cổ phiếu, đất đai, bất động sản, tài sản cố định, hàng hóa…) trừ đi các khoản nợ của doanh nghiệp. Giá trị tài sản ròng được xác định tại thời điểm định giá chứng khoán. Với cách tính dựa trên giá trị thị trường, cần xác định cho từng loại tài sản riêng biệt.   Công thức tính giá trị tài sản ròng dựa trên giá trị thị trường:

tính tài sản ròng

Trong đó:

Tính tài sản ròng dựa trên sổ sách

Nhà đầu tư cũng có thể tính giá trị tài sản ròng dựa trên số liệu sổ sách tài chính mà doanh nghiệp cung cấp. Với công thức tính giá trị tài sản ròng như sau:

Giá trị tài sản ròng = Tổng tài sản hiện có – Tổng nợ chưa trả

Nhà đầu tư cần tính được tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp, dựa trên báo cáo tài chính và bảng cân đối kế toán. Trong đó:

Ý nghĩa của tài sản ròng

Tài sản ròng là thuật ngữ tài chính quan trọng với các cá nhân, tổ chức, chủ thể… Vậy Ý nghĩa của tài sản ròng là gì?

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!