Phân tích tài chính doanh nghiệp là việc làm rất quan trọng để nhà đầu tư nắm được tổng quan tình hình tài chính, những giao dịch đã xảy ra trong kỳ kế toán. Đồng thời thông qua đó, nhà quản trị có thể đánh giá và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần có phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp đúng mới đạt được kết quả tốt.

Phân tích tài chính doanh nghiệp là gì?

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
                                                           PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?

Phân tích tài chính doanh nghiệp là quá trình xác định điểm mạnh, điểm yếu, sức mạnh tài chính của một doanh nghiệp. Thông qua việc thiết lập các mối quan hệ giữa những chỉ tiêu trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh cùng với báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Việc phân tích tài chính doanh nghiệp giúp đánh giá hoạt động của doanh nghiệp đang ở giai đoạn nào, tăng trưởng hay suy giảm, sức khỏe tài chính hiện tại ra sao. Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghiệp dựa trên các chỉ số giúp dự báo tình hình tài chính trong tương lai.

Tại sao cần phân tích tài chính doanh nghiệp

TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
                                                       TẠI SAO CẦN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phân tích tài chính doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng:

Các loại phân tích tài chính doanh nghiệp cơ bản

CÁC LOẠI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CƠ BẢN
                                              CÁC LOẠI PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CƠ BẢN

Sau đây sẽ là một số loại phân tích tài chính doanh nghiệp cơ bản được áp dụng thường xuyên. Mỗi loại có đặc điểm, mục tiêu khác nhau, nhưng chung quy lại đều nhằm mục đích đánh giá chuyên sâu về tài chính của doanh nghiệp.

Phân tích ngoại lực, nội lực

Phân tích ngoại lực được thực hiện dựa trên cơ sở báo cáo tài chính công bố công khai, bởi những người không có quyền truy cập vào thông tin kế toán nội bộ như ngân hàng, chủ nợ, công chúng, chủ sở hữu chứng khoán,…

Phân tích nội lực thực hiện thông qua bộ phận tài chính và bộ phận kế toán tại doanh nghiệp. Nhằm cung cấp các thông tin về việc quản lý của chủ sở hữu, hỗ trợ quá trình đưa ra quyết định trong tương lai

Phân tích ngắn hạn

Để phân tích ngắn hạn, người ta sẽ tập trung đến chỉ tiêu vốn lưu động, đồng thời chú ý đến khoản tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn. Từ đó đánh giá, xác định khả năng thanh khoản của doanh nghiệp, liệu tổ chức có đảm bảo được sức thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn đến kỳ hay không.

Thực tế người ta không chỉ quan sát trong ngắn hạn mà còn kết hợp với phân tích dài hạn. Việc này giúp kết quả đưa ra chi tiết và chặt chẽ hơn, không chỉ hạn chế trong các dữ liệu trên báo cáo tài chính mà còn đi sâu nghiên cứu về dự án trong danh mục đầu tư, tiềm năng phát triển và khả năng sinh lời trong tương lai.

Phân tích theo chiều ngang

Việc phân tích theo chiều ngang là thực hiện so sánh dữ liệu giữa các kỳ kế toán. Trong khi đó phân tích theo chiều dọc còn được gọi là phân tích tĩnh, sẽ chỉ tập trung tính toán vào các chỉ tiêu trong một năm nhất định.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!