Chu kỳ cổ phiếu là một trong nhhuwngx thông tin rất quan trọng đối với quá trình đầu tư của các trader. Sau đây hãy cùng EFX tìm hiểu về chu kỳ cổ phiếu là gì và cách áp dụng chu kỳ cổ phiếu vào thị trường đầu tư nhé!

Chu kỳ cổ phiếu là gì?

CHU KỲ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?
                                                                        CHU KỲ CỔ PHIẾU LÀ GÌ?

Chu kỳ cổ phiếu là cổ phiếu có giá chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế vĩ mô hoặc thay đổi hệ thống trong toàn bộ nền kinh tế. Chu kỳ cổ phiếu sẽ biến động theo chu kỳ kinh tế chung gồm bốn giai đoạn: mở rộng, đỉnh, thu hẹp và phục hồi.

Hầu hết các chu kỳ cổ phiếu đều là các doanh nghiệp kinh doanh hàng không thiết yếu mà ở đó người tiêu dùng sẽ gia tăng chi tiêu khi nền kinh tế tăng trưởng và cắt bớt khi nền kinh tế suy giảm. Những doanh nghiệp sở hữu chu kỳ cổ phiếu có thể kể đến như sản xuất oto, hàng không, hàng gia dụng, quần áo, nhà hàng và khách sạn.

Chu kỳ cổ phiếu và cổ phiếu không chu kỳ

CHU KỲ CỔ PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG CHU KỲ
                                                      CHU KỲ CỔ PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU KHÔNG CHU KỲ

Cổ phiếu không chu kỳ còn được gọi là cổ phiếu phòng thủ, đến từ những doanh nghiệp kinh doanh hàng thiết yếu mà ở đó người tiêu dùng sẽ chi tiêu bất chấp chu kỳ kinh tế, ngay cả trong nền kinh tế thu hẹp. Doanh nghiệp kinh doanh những mặt hàng như thức ăn, năng lượng và nước là ví dụ cho cổ phiếu không chu kỳ.

Khác với chu kỳ cổ phiếu, cổ phiếu không chu kỳ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ nền kinh tế. Những cổ phiếu này thường chiến thắng thị trường bất chấp xu hướng nền kinh tế, kể cả khi thị trường chậm lại.

Với những đặc điểm trên, chu kỳ cổ phiếu sẽ tăng nhanh khi vào chu kỳ mở rộng và giảm khi nền kinh tế thu hẹp. Còn cổ phiếu không chu kỳ sẽ có mức độ tăng thấp hơn so với chu kỳ cổ phiếu nhưng rủi ro suy giảm sẽ ít hơn.

Ứng dụng chu kỳ cổ phiếu vào đầu tư

ỨNG DỤNG CHU KỲ CỔ PHIẾU
                                                                     ỨNG DỤNG CHU KỲ CỔ PHIẾU

Như vậy, chu kỳ cổ phiếu sẽ tăng và giảm theo chu kỳ của nền kinh tế. Nhà đầu tư sẽ tận dụng chu kỳ cổ phiếu bằng cách mua khi vào chu kỳ mở rộng và bán ở đỉnh chu kỳ, tuy nhiên việc này không dễ.

Trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể mắc sai lầm khi các điều kiện kinh tế ngày liên tục thay đổi, họ sẽ mua ở gần đỉnh chu kỳ và có thể sẽ bán ra khi đang ở chu kỳ mở rộng.

Việc mua và nắm giữ chu kỳ cổ phiếu sẽ giúp tài sản của nhà đầu tư gia tăng hiệu quả hơn, nhưng cũng sẽ chịu nhiều rủi ro hơn, do đó việc thiết lập danh mục đầu tư gồm cổ phiếu không chu kỳ sẽ giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư.

Nhà đầu tư có thể cân đối tỷ trọng giữ chu kỳ cổ phiếu và không chu kỳ để tối ưu hóa lợi nhuận, theo đó có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu chu kỳ khi nền kinh tế có dấu hiệu bước vào chu kỳ mở rộng hoặc tăng tỷ trọng cổ phiếu không chu ky khi nền kinh tế bắt đầu suy giảm.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!