Tìm hiểu Operating Cash Flow là gì giúp bạn hiểu được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thuật ngữ này thường xuất hiện ở các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Thông qua đó, các doanh nghiệp có thể phân tích các số liệu để quyết định giao dịch chứng khoán hay không. Ngoài ra, các công thức tính Operating Cash Flow sẽ giúp bạn nắm bắt tình hình phát triển của doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Operating Cash Flow là gì?

OPERATING CASH FLOW LÀ GÌ?
                                                                           OPERATING CASH FLOW LÀ GÌ?

Operating Cash FLow là dòng tiền thuần được lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Khái niệm này còn thể hiện là thước đo tiền mặt được sản sinh ra từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mỗi ngày. Dòng tiền này phát sinh thường xuyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Operating Cash FLow phản ánh sự chênh lệch giữa tổng giá trị tiền thu vào và tổng giá trị tiền chi ra từ các hoạt động kinh doanh trong báo cáo tài chính. Thông qua báo cáo với chỉ số Operating Cash FLow, nhà đầu tư sẽ  biết được khả năng tạo ra dòng tiền để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty. Nhờ vậy, nhà đầu tư có thể ra quyết định nên phát hành thêm cổ phiếu để hoạt động hay không.

Vai trò và ý nghĩa của Operating Cash FLow

VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA OPERATING CASH FLOW LÀ GÌ?
                                           VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA OPERATING CASH FLOW LÀ GÌ?

Việc tìm hiểu Operating Cash Flow là gì giúp bạn xác định giá trị vai trò và ý nghĩa quan trọng. Qua đó, doanh nghiệp có thể biết được nên đầu tư như thế nào để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Vai trò của Operating Cash FLow

Dòng tiền là một trong những nhân tố có quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Dòng tiền ổn định thì doanh nghiệp mới có thể tiếp tục phát triển hoặc tổ chức các hoạt động như trả nợ, trả cổ tức, đầu tư dự án mới,… Do vậy, chỉ số Operating Cash FLow có vai trò rất quan trọng và được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao. Một số nhà đầu tư còn chú ý chỉ số này còn nhiều hơn các tỷ lệ lợi nhuận.

Chỉ số Operating Cash FLow có vai trò giúp doanh nghiệp đưa ra các phương án kinh doanh chính xác. Thông qua chỉ số dòng tiền, các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra phương án điều chỉnh để tối ưu hóa nguồn doanh thu, chi phí, hoạt động kinh doanh,..

Các nhà đầu tư chứng khoán cũng sử dụng chỉ số Operating Cash FLow để phân tích tình hình đầu tư. Những doanh nghiệp có chỉ số Operating Cash FLow cao nhưng giá trị cổ phiếu thấp là dấu hiệu cho thấy cổ phiếu sẽ sớm tăng trở lại. Cụ thể như:

Ý nghĩa của Operating Cash FLow

Trong các báo cáo tài chính, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một chỉ số quan trọng nhất cần được quan tâm. Chỉ số Operating Cash FLow thể hiện khả năng tạo ra tiền từ các hoạt động kinh doanh nội tại của doanh nghiệp. Thông qua chỉ số Operating Cash FLow, bạn sẽ biết được doanh nghiệp có đủ khả năng trả nợ, chia lãi cho các nhà đầu tư khác hay không.

Ngoài ra, dựa vào chỉ số Operating Cash FLow, doanh nghiệp sẽ lập được kế hoạch lưu chuyển tiền tệ cho những kỳ tiếp theo. Chính vì thế, chỉ số Operating Cash FLow khá quan trọng và được chú ý nhiều trong những báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Công thức tính Operating Cash FLow

CÔNG THỨC TÍNH OPERATING CASH FLOW
                                                              CÔNG THỨC TÍNH OPERATING CASH FLOW

Tìm hiểu Operating Cash Flow là gì còn hướng dẫn cho bạn cách để tính toán trong báo cáo tài chính. Hiện nay, có hai cách tính chỉ số Operating Cash FLow đó là tính theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp.

Cách tính theo phương pháp trực tiếp

Cách tính Operating Cash FLow với phương pháp trực tiếp khá đơn giản và có tính chính xác cao. Tuy nhiên, cách tính này lại không giúp nhà đầu tư các thông tin cụ thể cũng như nguồn tiền mặt hiện có của doanh nghiệp. Công thức để tính chỉ số Operating Cash FLow theo phương pháp trực tiếp là:

Operating Cash FLow = Tổng doanh thu – Các chi phí hoạt động phát sinh trong kinh doanh

Có một nguyên tắc trong phương pháp tính đó là những mục có dòng tiền vào thì thể hiện bằng dấu cộng, tức là giá trị dương. Còn những mục có dòng tiền ra thì sẽ có dấu trừ, tức là giá trị âm.

Cách tính theo phương pháp gián tiếp

Để tính Operating Cash FLow theo phương pháp gián tiếp thì sẽ phức tạp và mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, cách tính này sẽ giúp các nhà đầu tư nhìn nhận được nhiều thông tin về công ty. Nhìn chung, trong các báo cáo tài chính thì số liệu Operating Cash FLow sẽ được tính theo phương pháp gián tiếp.

Công thức để tính chỉ số Operating Cash FLow theo phương pháp gián tiếp sẽ là:

Operating Cash FLow = Lợi nhuận trước thuế và lãi + Khấu hao – Thuế

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!