Việc nghiên cứu Marginal cost giúp các nhà quản trị trong doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc tối ưu hoá khối lượng sản phẩm sản xuất, xây dựng chiến lược giá bán sản phẩm hay kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp. Như vậy, Marginal cost là gì mà lại đóng vai trò quan trọng đến thế? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời được câu hỏi trên.

Marginal cost là gì?

MARGINAL COST LÀ GÌ?
                                                                                         MARGINAL COST LÀ GÌ?

Marginal cost là chi phí bổ sung để sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm. Marginal cost được tính bằng cách lấy sự thay đổi của tổng chi phí khi sản xuất thêm một đơn vị hàng hóa chia cho sự thay đổi của sản lượng hàng hóa được sản xuất.

Ví dụ: Công ty X sản xuất 150 sản phẩm với tổng chi phí là 150 triệu đô la. Do nhu cầu thị trường tăng lên, công ty đã sản xuất nhiều hơn 50 sản phẩm với tổng chi phí bổ sung là 40 triệu đô la.

Như vậy, Marginal cost trong trường hợp này được xác định bằng cách lấy 40 triệu (thay đổi của chi phí) chia cho 50 sản phẩm (thay đổi về sản lượng). Do đó, mỗi sản phẩm bổ sung sẽ phải chịu chi phí biên là 40 triệu/50 sản phẩm, tương đương 800.000 đồng/sản phẩm.

Cách tính Marginal cost

CÁCH TÍNH MARGINAL COST
                                                                           CÁCH TÍNH MARGINAL COST

Từ khái niệm trên, chúng ta dễ dàng suy ra công thức tính Marginal cost như sau:

MC = ∆C / ∆Q

Trong đó:

Ví dụ: Công ty ABC sản xuất 1.500 máy ảnh với tổng chi phí là 1 tỷ đồng. Nếu sau đó công ty tiếp tục sản xuất thêm 500 máy ảnh, với tổng chi phí cho 2000 máy ảnh là 1,2 tỷ đồng. Như vậy, để tính ∆C, chúng ta sẽ lấy tổng chi phí theo sản lượng mới (2000 chiếc) là 1,2 tỷ trừ đi chi phí theo sản lượng ban đầu (1500 chiếc) là 1 tỷ. Kết quả thu được của ví dụ này là ∆C = 0,2 tỷ.

Trở lại ví dụ trên, công ty ABC lúc này đã chuyển từ sản xuất 1.500 máy ảnh thành 2000 chiếc. Như vậy, thay đổi về sản lượng (∆Q) sẽ là 500 sản phẩm, được tính bằng cách lấy khối lượng sản phẩm được sản xuất ở lần sau (2000 sản phẩm) trừ đi khối lượng sản phẩm được sản xuất lúc ban đầu (1.500 sản phẩm).

Áp dụng công thức để tính Marginal cost cho công ty ABC, ta được: MC = 0,2/500 = 400.000đ

Ý nghĩa của marginal cost là gì?

Phân tích Marginal cost rất quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó giúp họ tối ưu hóa mức sản xuất và từ đó tối đa hóa lợi nhuận. Một doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn nếu Marginal cost của việc sản xuất sản phẩm bổ sung nhỏ hơn doanh thu cận biên.

Ngược lại, nếu doanh thu cận biên bằng hoặc nhỏ hơn Marginal cost đang thực hiện, doanh nghiệp cần xem xét lại việc cải thiện quản lý chi phí hoặc doanh thu. Thậm chí, doanh nghiệp có thể tạm ngừng sản xuất vì lúc này Marginal cost cao hơn doanh thu biên đang làm doanh nghiệp tốn kém tiền bạc, thua lỗ.

Các lưu ý khi phân tích Marginal cost

CẦN LƯU Ý GÌ KHI PHÂN TÍCH MARGINAL COST
                                                  CẦN LƯU Ý GÌ KHI PHÂN TÍCH MARGINAL COST

Phân tích Marginal cost rất khó áp dụng cho các ngành như đóng tàu và máy bay. Những ngành có đặc điểm chung là giá trị của sản phẩm dở dang tương ứng với một doanh thu lớn. Do đó, nếu chi phí chung cố định không được tính vào giá trị cuối kỳ của sản phẩm dở dang thì hàng năm có thể bị lỗ và khi sản phẩm hoàn thành có thể thu được lợi nhuận rất lớn. Phân tích Marginal cost trong trường hợp này sẽ cho kết quả không chính xác.

Trong Marginal cost, yếu tố thời gian thường bị bỏ qua. Ví dụ, hai công việc tuy có Marginal cost hoàn toàn giống nhau, nhưng nếu một công việc mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành, thì chi phí thực tế của công việc đó sẽ cao hơn công việc kia. Điều này được bỏ qua khi tính toán và phân tích Marginal cost, gây ra sự nhầm lẫn.

Do đó, các doanh nghiệp cần hết sức thận trọng khi áp dụng Marginal cost vào các tình huống cụ thể. Nếu Marginal cost không được trình bày và giải thích một cách hợp lý và chính xác, liên quan đến tất cả các biến số trong một tình huống nhất định, nó có thể dẫn đến các quyết định quản lý không chính xác.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!