Lệnh LO là loại lệnh được dùng khá nhiều trong các giao dịch trên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư cần hiểu khái niệm lệnh LO, cách đặt lệnh như thế nào? Chia sẻ dưới đây sẽ khá hữu ích vì giúp bạn hiểu về lệnh LO và sử dụng để có được giao dịch thành công.

I. Lệnh LO là gì?

Lệnh LO
Lệnh LO

Lệnh LO hay Limit Order là lệnh giao dịch mua hoặc bán chứng khoán ở tại một mức giá cụ thể hoặc giá tốt hơn. Sử dụng lệnh giới hạn này cho phép nhà đầu tư kiểm soát tốt giá mua hoặc bán ở các giao dịch:

Ví dụ: Khi nhà đầu tư thiết lập lệnh giới hạn mua cổ phiếu ABC với mức giá là 10$. Lúc này, các giao dịch chỉ được thực hiện khi cổ phiếu đạt mức giá bằng hoặc thấp hơn 10$. Ngược lại, với lệnh giới hạn bán sẽ áp dụng cho cổ phiếu XYZ, mức giá giới hạn 20$, thì giao dịch bán thực hiện với giá mua trả giá cao hơn hoặc bằng 20$.

Việc thiết lập lệnh giới hạn này, cho phép người mua – bán thiết lập được khoảng giá yêu cầu để thực hiện giao dịch một cách tự động. Tuy nhiên, khi đã đặt lệnh LO, không chắc chắn giao dịch của bạn có thể được thực hiện.

Lệnh Limit Order – LO hữu ích trong các trường hợp sau:

II. Đặc điểm của lệnh LO

Lệnh LO
Lệnh LO

Lệnh LO sẽ cho phép nhà đầu tư thiết lập giới hạn mua hoặc bán, phù hợp với chiến lược và có các đặc điểm nổi bật như sau:

III. Lệnh LO trong chứng khoán có bao nhiêu loại?

Lệnh LO được dùng ở thời điểm khác nhau sẽ có những đặc trưng riêng. Dưới đây là 2 loại lệnh giới hạn được sử dụng:

Lệnh LO
Lệnh LO

IV. Ưu – nhược điểm của lệnh LO

Sử dụng lệnh Limit Order trong giao dịch sẽ có những lợi thế và hạn chế riêng, nhà đầu tư cần hiểu rõ để đặt lệnh hiệu quả nhất.

Ưu điểm

Nhược điểm

V. Cách đặt lệnh LO

Nhà đầu tư tham gia giao dịch trên sàn thì không thể không biết cách đặt lệnh giới hạn. Dưới đây là các bước đặt lệnh LO để nhà đầu tư mới tham khảo:

Bước 1: Lập tài khoản chứng khoán. Sau đó đăng nhập để vào giao diện.

Bước 2: Chọn mục “Lệnh thông thường” trên giao diện màn hình. Lưu ý, hãy đọc kỹ các thông tin liên quan đến lệnh giới hạn yêu cầu.

Bước 3: Điền thông tin liên quan đến lệnh theo yêu cầu. Chú ý, mức giá lệnh LO cần được ghi một cách cụ thể, nằm trong khoảng mức giá sàn hoặc giá trần.

Bước 4: Chọn “Đặt lệnh” để hoàn tất. Lúc này, hệ thống sẽ ghi rõ thông tin phê duyệt lệnh. Nhà đầu tư cần kiểm tra lại thông tin để đảm bảo chính xác, sau đó nhập mã pin.

Bước 5: Xác nhận hoàn thành lệnh LO. Màn hình giao diện hệ thống sẽ hiển thị: Đối tượng đặt lệnh, loại lệnh, giá, thời gian và trạng thái…

VI. Lưu ý để dùng lệnh LO hiệu quả

Lệnh LO
Lệnh LO

Lệnh LO trong giao dịch chứng khoán được dùng nhiều nhất, với các ưu điểm và hạn chế riêng. Nhà đầu tư cần dùng lệnh giới hạn một cách linh hoạt để đạt hiệu quả tốt nhất, mang lại lợi nhuận tối ưu. Dưới đây là một số lưu ý:

VII. Kết luận

Nhà đầu tư khi tham gia thị trường cần nắm rõ cách giao dịch, đặt lệnh trong chứng khoán. Lệnh LO là lệnh dùng khá phổ biến nhất, với nhiệm vụ và chức năng riêng. Hiểu rõ về lệnh này sẽ giúp nhà đầu tư sử dụng hiệu quả, linh hoạt nhằm tối ưu lợi nhuận từ các giao dịch của mình.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!