Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường sôi nổi và nhiều biến động. Khi thị trường chứng khoán phát triển đến một mức độ nhất định thì nhu cầu giao dịch của các nhà đầu tư cũng trở nên phức tạp và đòi hởi được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Do đó, dịch vụ môi giới chứng khoán cũng theo đó mà dần trở nên quen thuộc và phát triển. Vấn đè môi giới chứng khoán chiếm phần lớn trong hầu hết các giao dịch mua bán của nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán.

Môi giới chứng khoán là gì?

MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?
                                                              MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Môi giới chứng khoán là người đại diện, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, có thể là tổ chức, công ty hay cá nhân, thông qua việc tư vấn, thực hiện các giao dịch. Vì vậy, công việc của người môi giới chứng khoán bao gồm thu thập và thẩm định thông tin về thị trường cổ phiếu trong hoặc ngoài nước, chứng khoán và trái phiếu chính phủ; trên cơ sở đó đưa ra lời khuyên thích hợp cho khách hàng…

Lợi ích của môi giới chứng khoán

Những người môi giới chứng khoán giúp bạn tiết kiệm rất nhiều trong giao dịch. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, bạn có thể phải bỏ ra chi phí gấp nhiều lần để thương lượng thành công. Đây là một khoản chi phí hợp lý cho những giao dịch lớn.

Bạn phải luôn xác định rằng việc giao dịch với những nhà môi giới chứng khoán luôn tốn kém một khoản chi phí trực tiếp. Tuy nhiên, quan trọng nhất là bạn phải làm chủ được giao dịch của mình. Kiểm tra lại các thông tin và hãy đưa ra quyết định của chính bạn!

MGCK làm gì?

Nhà MGCK thực hiện giao dịch cho những nhà đầu tư trên thị trường CK. Nhà MGCK thường tư vấn cho khách hàng của mình trong những giao dịch chứng khoán; phân tích và giải thích cho thân chủ về phương thức hoạt động của thị trường CK, thu thập thông tin để giúp họ có sự đầu tư tốt nhất. Khi được uỷ thác giao dịch, nhà MGCK liền liên lạc với sàn giao dịch thông qua mạng internet hay mạng điện thoại.

Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu như thế nào?

HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN
                                                                   HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN

Hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu là hoạt động mà tổ chức chứng khoán khiến trung gian thực hành lệnh sắm bán cho người mua – nhà đầu tư, đây là một trong những hoạt động quan trọng của các công ty chứng khoán.

Theo đó, hoạt động môi giới chứng khoán được hiểu là việc làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán cho khách hàng – nhà đầu tư và có các đặc trưng sau:

– Hoạt động môi giới chứng khoán luôn được thực hiện bởi các chủ thể đặc thù là những tổ chức, cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Ở Việt nam hiện nay, hoạt động môi giới chứng khoán được thực hiện chủ yếu bởi các công ty chứng khoán.

Để hoạt động môi giới chứng khoán thì các nhà môi giới phải được cấp giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán đồng thời phải thực hiện việc đăng kí kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

– Hoạt động môi giới chứng khoán được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán, đây được coi là công cụ pháp lý của hoạt động môi giới chứng khoán. Hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán được giao kết giữa bên môi giới với bên được môi giới là người mua hoặc người bán chứng khoán.

Theo đó, bên môi giới có cơ sở pháp lí để thực hiện trách nhiệm mua hộ hoặc bán hộ chứng khoán cho khách hàng với tư cách là người đại diện thông qua hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán và bên môi giới có quyền yêu cầu khách hàng trả phí hoa hồng môi giới cho mình khi kết thúc giao dịch mua bán hộ chứng khoán.

– Hoạt động môi giới chứng khoán là việc nhà môi giới mua hay bán hộ chứng khoán cho khách hàng nhằm hưởng phí hoa hồng dựa trên những hiểu biết sâu sắc của mình về lĩnh vực chứng khoán. Nhà môi giới có bổn phận phải đem hết khả năng về chuyên môn nghiệp vụ để giúp khách hàng mua hay bán được chứng khoán theo đúng yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng trong quá trình mua hay bán hộ chứng khoán cho khách hàng.

Nhà môi giớ chứng khoán phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mỗi khách hàng trên cơ sở hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Các tài khoản giao dịch chứng khoán này là cơ sở để nhà môi giới thực hiện việc mua hay bán hộ chứng khoán cho khách hàng.

Nhà môi giới thay mặt khách hàng để chuyển giao chứng khoán cho người mua và chuyển giao tiền cho người bán từ các tài khoán giao dịch chứng khoán sau khi đạt được sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan về việc mua hay bán chứng khoán

–  Nhà môi giới luôn có vai trò và bổn phận là người trung gian giữa người mua và người bán chứng khoán trong hoạt động môi giới chứng khoán.

Trong hoạt động môi giới chứng khoán, nhà môi giới không có trách nhiệm phải thu xếp cho người mua và người bán chứng khoán trực tiếp gặp nhau để tự họ thương lượng và kí kết hợp đồng mà cả người mua và người bán chứng khoán đều không cần biết nhau, họ chỉ cần biết đến nhà môi giới là người trung gian và tìm cách ủy quyền cho nhà môi giới chứng khoán đại diện cho mình trong việc thực hiện hành vi mua hay bán chứng khoán trên cơ sở kí kết hợp đồng dịch vụ môi giới chứng khoán hoặc hợp đồng mua hay bán hộ chứng khoán.

Như vậy,  giữa người mua và người bán chứng khoán vẫn tồn tại hợp đồng mua bán chứng khoán cho dù họ không biết nhau và không hề trực tiếp gặp nhau để thương lượng các điều khoản của hợp đồng mua bán chứng khoán, bởi hợp đồng mua bán chứng khoán được xác lập một cách gián tiếp thông qua hành vi giao dịch của người đại diện là nhà môi giới chứng khoán.

Vai trò của hoạt động môi giới chứng khoán

Công ty chứng khoán là nơi hoạt động môi giới chứng khoán, đây cũng là nơi đảm bảo các điều kiện vật chất bao gồm: điạ điểm giao dịch chứng khoán, hệ thống máy móc thiết bị nối mạng với Sở giao dịch chứng khoán,… do đó, hoạt động môi giới chứng khoán có vai trò hết sức quan trọng. Hoạt động môi giới chứng khoán giúp kết nối các nhà đầu tư với nhau và góp phần phát triển thị trường chứng khoán và nền kinh tế.

– Hoạt động môi giới chứng khoán giúp giảm thiểu chi phí giao dịch nhờ lợi thế chuyên môn hoá. Trong thị trường nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng thì người mua và người bán muốn tiến hành giao dịch thì phải có cơ hội để gặp nhau, thẩm định chất lượng hàng hoá và giá cả.

Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán khác với các giao dịch trên những thị trường khác, bởi vì giao dịch chứng khoán là giao dịch tài sản vô hình, do vậy rất khó khăn cho người mua và người bán có nhu cầu phù hợp về khối lượng, giá cả, điều khoản mua bán tìm kiếm, và trao đổi chứng khoán với nhau cũng như hoàn chỉnh các giao dịch, thanh toán và chuyển giao chứng khoán với chi phí thấp.

Do đó, để tìm kiếm được người mua và người bán và thẩm định chất lượng hàng hóa thì cần phải có một khoản chi phí khổng lồ để tiến hành thu thập và xử lý thông tin, đào tạo kỹ năng phân tích và tiến hành quy trình giao dịch trên thị trường. Với đặc điểm đó, thị trường chứng khoán đòi hỏi phải có các nhà môi giới chứng khoán để tìm kiếm đối tác và hỗ trợ thực hiện giao dịch mua bán với chứng khoán với chi phí thấp.

– Hoạt động môi giới chứng khoán góp phần phát triển sản phẩm và dịch vụ trên thị trường chứng khoán. Qua quá trình làm trung gian giữa người mua và người bán, nhân viên môi giới chứng khoán có thể nắm bắt được nhu cầu của khách hàng và phản ảnh với người cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Chính vì vậy, hoạt động môi giới chứng khoán góp phần đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa khách hàng và thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư góp phần làm tăng trưởng nền kinh tế xã hội.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!