Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E (tiếng Anh: Debt to equity ratio, viết tắt: D/E) là một chỉ số tài chính giúp nhà đầu tư có một cái nhìn khái quát về sức mạnh tài chính, cấu trúc tài chính và nguồn tiền dùng để chi trả cho các hoạt động của doanh nghiệp.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E là gì?

HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU - D/E LÀ GÌ?
                                                    HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU – D/E LÀ GÌ?

D/E (Debt to Equity ratio) hay hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E là tỷ lệ % giữa vốn doanh nghiệp huy động được bằng việc đi vay với vốn của chủ sở hữu bỏ ra.

Công thức tính hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E

CÔNG THỨC TÍNH HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU - D/E
                                           CÔNG THỨC TÍNH HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU – D/E

hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E = Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Ví dụ: Tính tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E của Công ty Vinamilk (VNM) theo số liệu báo cáo tài chính Quý IV/2021

Nếu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E > 1: Nghĩa là tài sản của doanh nghiệp chủ yếu là các khoản nợ vay vốn bên ngoài tài trợ.

Nếu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E < 1: Nghĩa là tài khoản hiện có của doanh nghiệp do nguồn vốn chủ sở hữu tài trợ.

Ý nghĩa của hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E

Ý NGHĨA  HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU - D/E
                                                   Ý NGHĨA HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU – D/E

Sử dụng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E nhà đầu tư đánh giá được khả năng tài chính và cấu trúc tài chính của một doanh nghiệp.

Tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E cao cho thấy doanh nghiệp sử dụng nhiều vốn vay để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Nếu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E liên tục cao trong một thời gian dài cho thấy khả năng trả nợ của doanh nghiệp khó khăn.

Nếu hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E thấp thể hiện nguồn vốn cho hoạt động của doanh nghiệp từ vốn chủ sở hữu dồi dào, nợ thấp, không chịu nhiều áp lực tài chính và đang kinh doanh có hiệu quả.

Lưu ý khi sử dụng hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E trong đánh giá doanh nghiệp

LƯU Ý HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU - D/E
                                                     LƯU Ý HỆ SỐ NỢ TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU – D/E

Khi vận dụng tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E thì các nhà đầu tư cần xem xét tới yếu tố ngành. Thực tế các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau có đặc điểm nguồn vốn và tốc độ phát triển, tăng trưởng cũng khác nhau. Tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E tương đối cao có thể phổ biến trong một ngành, trong khi đó, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E tương đối thấp có thể phổ biến ở ngành khác.

Ví dụ: Tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E trong ngành xây dựng thường có xu hướng cao, trong khi ngành dịch vụ thì tỷ lệ hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E lại thấp hơn. Ngành xây dựng cần đầu tư nguồn vốn ban đầu lớn để mua vật tư xây dựng, trang thiết bị làm việc, tiền thuê nhân công…. Còn ngành dịch vụ thì không cần quá nhiều vốn ban đầu, chủ yếu là trí tuệ của nhân lực mang lại hiệu quả công việc.

Với những thông tin trên, mong rằng nhà đầu tư đã có thể hiểu một cách cơ bản nhất về hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu – D/E. Tuy nhiên, để có thể đánh giá tổng thể về một doanh nghiệp bạn sẽ cần phải học hỏi và tìm hiểu về nhiều yếu tố khác, những chỉ số, phương pháp phân tích khác… Những kiến thức đó bạn có thể tìm được ở mục “Kiến thức cơ bản” trên website của EFX.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!