Khi đầu tư chứng khoán, bạn thường gặp thuật ngữ hệ số Beta trong chứng khoán nhưng không biết khái niệm và ý nghĩa của hệ số Beta trong chứng khoán là gì. Vì vậy, trong bài viết này, EFX sẽ cung cấp các thông tin và giải đáp những thắc mắc về hệ số Beta trong chứng khoán, giúp các nhà đầu tư có thêm kiến thức hơn khi đầu tư.

Hệ số beta trong chứng khoán là gì?

HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?
                                                            HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?

Hệ số beta trong chứng khoán là hệ số đo lường mức biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với  toàn bộ thị trường chứng khoán.

Hiểu đơn giản, hệ số beta chứng khoán là hệ số đo lường mức độ rủi ro của một cổ phiếu cụ thể hay một danh mục đầu tư với mức độ rủi ro chung của thị trường chứng khoán. Qua đó nhà đầu tư có thể xác định được đối tượng đầu tư phù hợp với khả năng chịu đựng rủi ro của mình.

Công thức tính hệ số Beta trong chứng khoán

CÔNG THỨC TÍNH HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN
                                                         CÔNG THỨC TÍNH HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN

Hệ số beta (β) = Cov (Re, Rm) / Var (Rm)

Trong đó

Tỷ suất sinh lời được tính như sau:

R = (p1-p0)/p0

Trong đó:

• P1: giá đóng cửa điều chỉnh phiên đang xét.
• P0: giá đóng cửa điều chỉnh phiên trước đó.

Hệ số Beta trong chứng khoán của toàn danh mục: được tính bằng tổng của beta của các cổ phiếu trong danh mục nhân với tỷ trọng của cổ phiếu đó.

Ví dụ: Danh mục A có 2 cổ phiếu: Cổ phiếu VNM (β = 0.6, tỷ trọng 60%) và cổ phiếu VIC (β = 0.7, tỷ trọng 40%). Hệ số β của danh mục A = 0.6 * 0.6 + 0.7 * 0.4 = 0.64

Ý nghĩa của hệ số beta trong chứng khoán

Ý NGHĨA CỦA HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN
                                                          Ý NGHĨA CỦA HỆ SỐ BETA TRONG CHỨNG KHOÁN

Hệ số β= 0:  có nghĩa là mức biến động giá của cổ phiếu hoàn toàn độc lập so với mức biến động của thị trường.

Hệ số β > 0: Nếu cổ phiếu có hệ số Beta trong chứng khoán lớn hơn 0 sẽ có 3 trường hợp xảy ra:

Hệ số β < 0: có nghĩa là cổ phiếu có xu hướng biến động ngược chiều với biến động của thị trường.

Ứng dụng của hệ số beta trong chứng khoán

Hệ số beta trong chứng khoán là một trong những hệ số quan trọng thường được các nhà đầu tư sử dụng trong việc định hướng các quyết định đầu tư. Tuy nhiên, để đem lại hiệu quả trong đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư cần phải kết hợp thêm những chỉ số khác để định giá cổ phiếu và đánh giá doanh nghiệp như P/E, ROE, ROA, EBIT,…

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!