Asset mang nghĩa tài sản là một thuật ngữ được dùng phổ biến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Việc hiểu được asset là gìvà vai trò của tài sản trong doanh nghiệp sẽ giúp cho nhà quản trị xác định được nguồn lực mà mình đang sở hữu. Từ đó tìm cách tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc đầu tư vào tài sản một cách hợp lý.

Asset là gì?

ASSET LÀ GÌ?
                                                                                         ASSET LÀ GÌ?

Asset (tài sản) được hiểu là các nguồn lực hữu hình hoặc vô hình gồm các vật, tiền, giấy tờ có giá trị và các quyền tài sản của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định và có khả năng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai.

Asset doanh nghiệp được báo cáo trong bảng cân đối kế toán được thể hiện dưới dạng vật chất (tài sản hữu hình). Với những asset không thể hiện dưới dạng vật chất (tài sản vô hình) thường không được mua bán hay giao dịch. Vì vậy sẽ không được liệt kê là asset trên bảng cân đối kế toán.

Nắm rõ tài sản hữu hình hay vô hình trong hoạt động quản lý sản xuất và kinh doanh giúp cho bạn có cái nhìn tổng quan hơn về asset mà doanh nghiệp sở hữu. Từ đó nhà quản trị tìm cách để nâng cao cách thức sử dụng và quản lý asset một cách hiệu quả.

Vai trò của asset trong doanh nghiệp

VAI TRÒ CỦA ASSET TRONG DOANH NGHIỆP
                                                       VAI TRÒ CỦA ASSET TRONG DOANH NGHIỆP

Sau khi hiểu được asset là gì? Bạn đã phần nào nhận thấy được asset là một yếu tố vô cùng quan trọng trong hoạt động và quản lý doanh nghiệp. Vậy cụ thể tầm quan trọng của asset được thể hiện như thế nào? Sau đây là một số vai trò của asset trong doanh nghiệp

Asset là yếu tố đại diện cho nguồn lực kinh tế cho một doanh nghiệp. Nó thuộc quyền được doanh nghiệp sở hữu và kiểm soát. Với mục đích đảm bảo tạo ra được lợi ích tối ưu trong quá trình hoạt động kinh doanh.Vì vậy, bất kể là doanh nghiệp với quy mô từ nhỏ đến lớn đều cần sở hữu nguồn asset nhất định.

Asset còn có thể được xem là một sản phẩm có khả năng tạo ra dòng tiền vào trong tương lai. Đồng thời giúp giảm thiểu chi phí và dòng tiền ra góp phần  làm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Vì vậy đối với asset hiện có, mỗi doanh nghiệp cần phải xác lập quyền sở hữu kể từ ngày lập báo cáo tài chính.

Về mặt pháp lý thì asset của một doanh nghiệp bắt buộc phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Tuy nhiên theo kế toán thì một số thứ không thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhưng vẫn được ghi nhận là asset trên bảng cân đối kế toán. Ví dụ như công ty bạn thuê 5 chiếc ô tô để vận chuyển hàng hóa. Ô tô đó không thuộc sở hữu của bạn nhưng vẫn được xem là asset.

Phân loại asset

PHÂN LOẠI ASSET
                                                                                  PHÂN LOẠI ASSET

Phân loại asset là cách mà kế toán thực hiện để quản lý asset một cách hiệu quả và dễ dàng hơn. Trên thực tế có nhiều cách để phân loại asset trong doanh nghiệp. Trong đó cách thức phổ biến được sử dụng là phân loại theo thời gian thành 2 hình thức là asset ngắn hạn và asset dài hạn.

Asset ngắn hạn

Asset ngắn hạn (Short-term assets) là những asset có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kỳ kinh doanh). Đặc trưng của những asset này là thường có giá trị thấp và thời gian sử dụng ngắn.

Các loại asset ngắn hạn bao gồm:

Asset dài hạn

Asset dài hạn (Long-term assets) là những asset có thời gian chuyển đổi thành tiền trong khoảng thời gian trên một năm (hoặc một chu kỳ kinh doanh). Asset dài hạn thường bao gồm những loại sau:

Asset cố định

Asset cố định là những loại asset mang giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài (trên 1 năm) và có thể bị hao mòn qua thời gian sử dụng. Trong asset cố định được chia làm 2 loại

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!