Cổ phiếu ưu đãi là loại chứng khoán có tính chất giống cổ phiếu thường nhưng mang đến cho nhà đầu tư những quyền ưu tiên hơn, đồng thời cũng hạn chế một số quyền lợi nhất định. Vậy cổ phiếu ưu đãi là gì? Có nên đầu tư không? Cùng EFX giải đáp thắc mắc này của các nhà đầu tư dưới bài viết này nhé!

cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi hay cổ phần ưu đãi là loại chứng khoán có tính chất tương tự cổ phiếu thường nhưng sẽ đem tới cho người sở hữu một số ưu đãi nhất định. Người sở hữu cổ phiếu này cũng trở thành cổ đông của công ty nhưng được gọi là cổ đông ưu đãi.

Tùy thuộc vào loại cổ phần ưu đãi sở hữu, cổ đông ưu đãi được hưởng những lợi thế nhất định so với cổ đông thường như được hưởng mức cổ tức cao hơn hay được quyền biểu quyết cao hơn. Trường hợp công ty phá sản và thanh lý tài sản, cổ đông ưu đãi được ưu tiên trả trước cổ đông thường nhưng phải xếp sau người sở hữu trái phiếu.

Các loại cổ phiếu ưu đãi hiện nay

Các loại cổ phiếu được phân loại rõ ràng và nhất quán. Điều này giúp mọi người nắm vững các đặc điểm và cách đầu tư tương ứng cho từng loại cổ phiếu. Cổ phiếu ưu đãi gồm các loại sau:

cổ phiếu ưu đãi

Đây là loại cổ phần được trả cổ tức cao hơn nếu so với cổ tức của cổ phần phổ thông. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty dù có tăng hay giảm doanh thu và lợi nhuận. Mức trả cổ tức cố định cụ thể và cách xác định cổ tức thưởng được ghi rõ trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

Một vài đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi là:

– Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ nhận lại phần tài sản tương ứng với số cổ phần tại công ty nếu không may công ty giải thể hoặc phá sản. Sau khi thanh toán các khoản nợ (bao gồm chủ sở hữu trái phiếu) và cổ phiếu ưu đãi sẽ hoàn lại.

– Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền biểu quyết, họp Đại hội cổ đông, đề xuất thành viên vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

Đây là loại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của chủ sở hữu hay theo các điều kiện được ghi trong loại cổ phiếu này.

Tương tự như cổ phiếu ưu đãi cổ tức ở phần trên, đặc điểm của loại cổ phiếu này là thành viên không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị hay Ban kiểm soát.

Đây là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của cổ phiếu ưu đãi biểu quyết tùy theo Điều lệ công ty quy định. Cổ đông phổ thông sẽ có một quyền biểu quyết tương ứng với một cổ phiếu nắm giữ. Những cổ đông có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết lại không được chuyển nhượng cổ phần cho người khác.

Chỉ những tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập mới đủ quyền nắm giữ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết này. Trong đó, thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là khoảng thời gian các cổ đông được quyền biểu quyết. Sau 3 năm đó, cổ phiếu ưu đãi biểu quyết sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.

Ngoài các loại cổ phiếu ưu đãi được pháp luật quy định, các công ty cổ đông cũng có quyền bàn bạc, thỏa thuận về các loại CPUD khác. Loại cổ phiếu này sẽ tùy thuộc vào tính chất hoạt động của công ty và do các điều lệ của công ty quy định. Từ đó đem lại các quyền hạn ưu đãi riêng đến với các cổ đông.

Lợi ích của Cổ phiếu ưu đãi

Cho nhà đầu tư

Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông được hưởng cổ tức cao hơn so với các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông. Ngoài ra, mức cổ tức của CPUD là cố định và hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát hành. Trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản, sau khi thanh toán các khoản nợ và cổ phiếu hoàn lại, các cổ đông sở hữu cổ phiếu này sẽ được nhận lại tài sản đúng với tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trong doanh nghiệp.

cổ phiếu ưu đãi

Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn lại, nhà đầu tư có thể yêu cầu doanh nghiệp hoàn lại số vốn gốc bất cứ lúc nào.

Đối với CPUD biểu quyết, các cổ đông sở hữu loại cổ phiếu này sẽ có nhiều quyền biểu quyết trong các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo quy định. Từ đó giúp nhà đầu tư có tiếng nói hơn trong việc ra các quyết định ảnh hưởng đến cơ cấu của tổ chức cũng như các phương thức hoạt động của công ty.

Ngoài ra, CPUD cũng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông thông nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Đối với công ty cổ phần

Lợi ích lớn nhất của cổ phiếu ưu đãi đối với doanh nghiệp phát hành là doanh nghiệp có thể thu hút thêm một số lượng vốn kinh doanh dồi dào. Bên cạnh đó, trong trường hợp chi phí vốn dùng để chi trả các quyền lợi của cổ phiếu này đang ở mức cao, doanh nghiệp phát hành có thể mua lại số CPUD đó.cổ phiếu ưu đãi

Qua bài viết trên EFX đã giới thiệu cho bạn những kiến thức cơ bản về Cổ phiếu ưu đãi là gì và các lợi ích của cổ phiếu ưu đãi. Từ đó giúp nhà đầu tư có thể lựa chọn cho mình loại cổ phiếu phù hợp nhất với khả năng và kế hoạch đầu tư của mình. Chúc bạn đầu tư thành công!

Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc và báo giá nhanh chóng, bạn có thể liên hệ với Fanpage của chúng tôi.