Cổ phiếu giá trị (tiếng Anh: Value stock) là một cổ phiếu giao dịch ở mức giá thấp hơn so với các yếu tố cơ bản của nó, chẳng hạn như cổ tức, thu nhập hoặc doanh thu, làm cho nó hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị.

Cổ phiếu giá trị (Value stock)

CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ LÀ GÌ?
                                                                              CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ LÀ GÌ?

Định nghĩa

Cổ phiếu giá trị trong tiếng Anh là Value stock. 

Cổ phiếu giá trị là một cổ phiếu giao dịch ở mức giá thấp hơn so với các yếu tố cơ bản của nó, chẳng hạn như cổ tức, thu nhập hoặc doanh thu, làm cho nó hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị.

Cũng có thể hiểu rằng, cổ phiếu giá trị là cổ phiếu của các công ty mà nhà đầu tư cho là bị đánh giá thấp và giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị thị trường của chúng.

Đặc trưng của cổ phiếu giá trị

ĐẶC TRƯNG CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ
                                                                       ĐẶC TRƯNG CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ

– Cổ phiếu giá trị là một giao dịch chứng khoán ở mức giá thấp hơn so với hiệu quả hoạt động của công ty. Các nhà đầu tư đầu tư vào cổ phiếu giá trị cố gắng tận dụng sự thiếu hiệu quả trên thị trường, vì giá của vốn chủ sở hữu có thể không phù hợp với hiệu quả của công ty.

– Các đặc điểm chung của cổ phiếu giá trị bao gồm tỉ suất cổ tức cao, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) thấp và/hoặc hệ số giá trên thu nhập (P/E) thấp.

ĐẶC TRƯNG CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ
                                                             ĐẶC TRƯNG CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ

– Các nhà đầu tư có thể tìm thấy các cổ phiếu giá trị bằng cách sử dụng chiến lược đầu tư “Dogs of the Dow” bằng cách mua 10 cổ phiếu có tỉ lệ cổ tức cao nhất trên Dow Jones vào đầu mỗi năm và điều chỉnh danh mục đầu tư mỗi năm sau đó.

– Trái ngược với cổ phiếu giá trị, cổ phiếu tăng trưởng là cổ phiếu của các công ty có tiềm năng tăng trưởng được dự đoán mạnh mẽ. Một danh mục đầu tư cân bằng, đa dạng sẽ nắm giữ cả cổ phiếu giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Các nhà quản lí đầu tư coi đây là một quỹ hỗn hợp (Blend fund).

Làm thế nào để phát hiện cổ phiếu giá trị

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ
                                                        DẤU HIỆU NHẬN BIẾT CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ

– Một cổ phiếu giá trị sẽ có giá hời vì các nhà đầu tư thấy công ty không thuận lợi trên thị trường. Thông thường, một cổ phiếu giá trị có giá cổ phiếu thấp hơn giá cổ phiếu của các công ty trong cùng ngành.

– Công khai tiêu cực liên quan đến báo cáo thu nhập không đạt yêu cầu hoặc các vấn đề pháp lí là các chỉ báo của một cổ phiếu giá trị vì thị trường sẽ nhìn tiêu cực về triển vọng dài hạn của công ty.

– Một cổ phiếu giá trị rất có thể sẽ đến từ một công ty trưởng thành với việc phát hành cổ tức ổn định đang tạm thời gặp phải các sự kiện bất lợi. Bên cạnh đó, cổ phiếu của những công ty mới phát hành trong thời gian gần đây cũng có thể là những cố phiếu giá trị do nhà đầu tư chưa từng biết đến thực thể này.

Rủi ro và lợi nhuận của cổ phiếu giá trị

RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ
                                                 RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ

– Cổ phiếu giá trị được coi là rủi ro hơn so với cổ phiếu tăng trưởng vì thái độ hoài nghi của thị trường đối với chúng. Để một cổ phiếu giá trị có thể sinh lãi, thị trường phải thay đổi nhận thức về công ty, điều này được coi là rủi ro hơn so với một thực thể tăng trưởng đang phát triển. Vì lí do này, một cổ phiếu giá trị có khả năng mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn so với cổ phiếu tăng trưởng.

– Một cổ phiếu giá trị có thể cần một thời gian để bật lên từ vị trí bị định giá thấp. Rủi ro của việc đầu tư vào một cổ phiếu giá trị là sự bật lên này có thể không bao giờ xảy ra.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!