Thị trường chứng khoán phản ánh sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia. Các chu kỳ kinh tế có sự biến động, ảnh hưởng đến chứng khoán nói chung và nhà đầu tư nói riêng.

Hiểu về chu kỳ kinh tế sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá, nhận định được cơ hội gia tăng lợi nhuận từ giao dịch chứng khoán. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm, ảnh hưởng và các giai đoạn của chu kỳ kinh tế.

Chu kỳ kinh tế là gì?

CHU KỲ KINH TẾ LÀ GÌ?
                                                                              CHU KỲ KINH TẾ LÀ GÌ?

Chu kỳ kinh tế (Business Cycle) là những biến động có tính chu kỳ của một nền kinh tế. Bởi kinh tế thị trường không mãi tăng trưởng, cũng không mãi suy thoái mà biến động liên tục, khó kiểm soát. Chu kỳ kinh tế thể hiện ở các chuỗi sự kiện, được lặp lại theo thời gian. Mặc dù, sự kiện kinh tế của các chu kỳ kinh tế không giống nhau, nhưng chúng sẽ có những điểm đặc trưng tương tự.

Cụ thể, chu kỳ kinh tế sẽ được đo lường bằng sự biến động của GDP thực tế, tạo nên sự luân phiên của các sự kiện: Suy thoái, phục hồi, hưng thịnh.

Trong đó, GPD hay tổng giá trị tiền của các sản phẩm, dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra ở một quốc gia, xác định trong thời gian nhất định. Chu kỳ kinh tế sẽ bắt đầu bằng cuộc suy thoái với 2 quý liên tiếp ở tình trạng GDP thực tế ở mức tăng trưởng âm.

Nguyên nhân xuất hiện chu kỳ kinh tế:

Ví dụ về nguyên nhân tạo nên chu kỳ kinh tế:

Các giai đoạn của chu kỳ kinh tế 

CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CHU KỲ KINH TẾ
                                                                         CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CHU KỲ KINH TẾ

Chu kỳ kinh tế là sự biến động của GDP theo các giai đoạn biến động khác nhau. Nắm rõ về giai đoạn của chu kỳ kinh tế sẽ giúp phân tích, đánh giá được cơ hội đầu tư, kinh doanh. Cụ thể, các giai đoạn của chu kỳ kinh tế sẽ bao gồm:

Một cuộc suy thoái bắt đầu, khi nền kinh tế trải qua 2 quý liên tiếp với tăng trưởng GDP ở mức âm. Giai đoạn suy thoái của chu kỳ sẽ không được tính nếu quý đầu âm, quý tiếp theo dương và quý thứ ba tiếp tục âm.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!