Với mục đích chăm sóc và tìm kiếm khách hàng, chúng tôi cần thu thập các thông tin của họ để đáp ứng được nhu cầu của họ. Đối với chúng tôi, chính sách bảo mật của thông tin cá nhân cần được đề cao tính bảo mật và quyền riêng tư của mỗi khách hàng. Bài viết này làm rõ cách mà EFX thu thập, xử lý và quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này áp dụng cho các hoạt động xử lý của EFX đối với các khách hàng của công ty.

  1. Những thông tin cá nhân cần thu thập?

Để có thể mở tài khoản tại công ty EFX, bạn cần hoàn thành và cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu. Các thông tin này sẽ được bảo về bởi các chính sách bảo mật của công ty. Những thông tin mà chúng tôi cần khách hàng cung cấp gồm:

Chúng tôi thu thập thông tin này bằng việc khách hàng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Được xác định qua các trang web, ứng dụng, hồ sơ mở tài khoản, mẫu đăng ký tài khoản và thông tin cung cấp khi hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin về khách hàng từ các bên thứ ba. Chúng tôi cũng sẽ lưu các thông tin về thói quen giao dịch của khách hàng, bao gồm:

Chúng tôi có thể yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin cá nhân khác một cách tự nguyện. Nếu khách hàng quyết định không cung cấp thông tin, chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho đến khi chúng tôi còn duy trì mối quan hệ công việc với họ. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật thông tin cá nhân. Để thông tin mà chúng tôi giữ không bị sử dụng sai, mất, truy cập bất hợp pháp, sửa đổi hoặc tiết lộ.

Khi chúng tôi đánh giá thông tin cá nhân nào đó không còn cần thiết cho mục đích thu thập. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ các thông tin nhận dạng của khách hàng hoặc chúng tôi sẽ hủy hồ sơ đó một cách an toàn.

  1. Chính sách bảo mật của thông tin cá nhân của khách hàng cho phép chia sẻ với những ai?

Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân ở Việt Nam. Vì vậy chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin khách hàng nếu không phải là trao đổi với họ về các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu rằng các tổ chức nằm ngoài EFX xử lý thông tin cá nhân phải thừa nhận chính sách bảo mật này. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra.

Chúng tôi có thể làm như vậy khi:

  1. Đảm bảo về thông tin cá nhân của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ áp dụng mọi bước cần thiết để bảo vệ chính sách bảo mật của các khách hàng . Công ty luôn giữ các thông tin cá nhân của tất cả khách hàng dựa trên các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu.

Chúng tôi có các biện pháp và thủ tục thích hợp về tổ chức để luôn đảm bảo về chính sách bảo mật cho của khách hàng. Thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng dịch vụ của công ty được cho là thông tin đã đăng ký.

Chúng được bảo vệ theo nhiều cách khác nhau. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng mật khẩu của họ chỉ có họ biết và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác. Thông tin cá nhân được cung cấp cho công ty không được phân loại là thông tin đã đăng ký cũng được lưu giữ ở một nơi an toàn. Nhân viên có thẩm quyền chỉ có thể truy cập thông qua tên người dùng và mật khẩu.

Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin của khách hàng, chúng tôi sẽ áp dụng các thủ tục và tính năng an toàn để chống lại các truy cập trái phép.

  1. Các cơ sở pháp lý liên quan đến chính sách bảo mật của thông tin cá nhân.

Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng căn cứ trên các cơ sở sau:

Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ của mình. Cũng như thông tin liên quan đến các dịch vụ căn cứ trên quan hệ hợp đồng với các khách hàng.

Có một số nghĩa vụ pháp lý quy định bởi các luật liên quan mà chúng tôi phải tuân thủ. Bên cạnh đó là một số yêu cầu mang tính pháp lý khác.

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân để đảm bảo các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Mặc dù vậy, việc này không được đi ngược lại với chính sách bảo mật của khách hàng.

Việc lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng căn cứ vào sự đồng thuận của họ. Bạn có thể hủy sự đồng thuận vào bất cứ lúc nào.

Khi khách hàng mở tài khoản thành công với chúng tôi hoặc đăng ký được cập nhật. Chúng tôi sẽ cần phải dùng thông tin cá nhân của họ để cung cấp các dịch vụ với họ.

Chúng tôi có thể có lúc sử dụng thông tin khách hàng cung cấp qua việc sử dụng các dịch vụ và các điều tra khách hàng. Điều này giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nhưng vẫn đảm bảo về chính sách bảo mật thông tin của họ.

Chúng tôi có thể phải sử dụng thông tin thu thập từ khách hàng để điều tra các vấn đề hoặc giải quyết tranh chấp với họ. Đảm bảo các vấn đề hoặc tranh chấp được điều tra và xử lý kịp thời và hiệu quả.

Chúng tôi thực hiện điều này để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình.

Có những thời điểm chúng tôi có thể gửi cho khách hàng các bản thăm dò ý kiến nằm trong quy trình phản hồi của chúng tôi.

Chúng tôi có thể tập hợp thông tin cá nhân của khách hàng cùng với thông tin cá nhân của các khách hàng khác. Viêc này được thực hiện trên nguyên tắc ẩn danh  để cho việc phân tích thống kê.

Chúng tôi có thể gửi cho khách hàng các thông tin tiếp thị qua email, điện thoại hoặc các hình thức đã thỏa thuận khác.

Việc này có thể bao gồm các trao đổi giữa chúng tôi và khách hàng. Có thể liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho họ và mối quan hệ của chúng tôi với họ.

Luật thường yêu cầu chúng tôi phải thông báo cho khách hàng về các thay đổi nhất định của các dịch vụ hoặc luật pháp. Chúng tôi có thể sẽ phải thông báo cho họ về các thay đổi đối với các điều khoản và tính năng của các dịch vụ của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thực hiện tái cơ cấu công ty một phần, hay toàn bộ công ty của chúng tôi được một bên thứ ba mua lại. Chúng tôi có thể phải sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng liên quan đến việc tái cơ cấu hoặc mua bán đó. Việc sử dụng thông tin này phải theo các yêu cầu của chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi.

Nếu còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Fanpage