Chỉ số CAC 40 của Pháp là một chỉ số chứng khoán của Pháp theo dõi hiệu suất của 40 công ty lớn nhất của Pháp giao dịch trên Euronext Paris. Bài viết này sẽ khám phá cách chỉ số CAC 40 được tạo thành, cách thức hoạt động, ai là người chơi lớn nhất và những gì các nhà đầu tư có thể lượm lặt được khi xem nó. Điều quan trọng, chúng tôi cũng sẽ xem xét cách bạn có thể bắt đầu giao dịch trong ngày trên CAC 40.

Chỉ số CAC 40 là gì?

CHỈ SỐ CAC 40 LÀ GÌ?
                                                                             CHỈ SỐ CAC 40 LÀ GÌ?

Chỉ số CAC 40 viết tắt của Cotation Assistantée en Continu (Báo giá được hỗ trợ liên tục), được thành lập lần đầu tiên vào năm 1987 và hoạt động tại Paris Bourse ở Palais Brogniart.

Từ năm 2000, Chỉ số CAC 40 đã được vận hành bởi Euronext; một nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán khổng lồ cũng chịu trách nhiệm cho các chỉ số chuẩn của Amsterdam, Brussels, Dublin và Lisbon. Nó hoạt động từ 09:00 đến 17:35 vào các ngày giao dịch, với các giá trị được tính cứ sau 15 giây.

Chỉ số CAC 40 đại diện cho 40 công ty lớn nhất của Pháp hoặc đủ điều kiện theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do, và được xem xét hàng quý.

Các mối liên hệ liên quan của chỉ số CAC 40

Chỉ số CAC 40 là người đứng đầu trong một tập thể của các chỉ số thị trường Pháp. Bên dưới nó là CAC Next 20, đại diện cho 20 công ty lớn nhất tiếp theo của Pháp theo giới hạn thị trường.

CAC Large 60 kết hợp cả hai điều này, trong khi CAC Mid 60 liệt kê 60 công ty lớn nhất tiếp theo đủ điều kiện cho Large 60. Cả hai chỉ số CAC Large và Mid 60 sau đó được kết hợp để tạo ra SBF-120.

Bất kỳ công ty Pháp nào trong chỉ số không đủ điều kiện cho những điều này đều được đưa vào CAC Small. Các chỉ số CAC Mid 60 và Small được kết hợp với nhau trong CAC Mid & Small. Cuối cùng, CAC All-Tradable kết hợp tất cả những điều trên lại với nhau thành một chỉ số chung.

Các biển thể của chỉ số CAC 40

CÁC BIẾN THỂ CỦA CHỈ SỐ CAC 40
                                                                 CÁC BIẾN THỂ CỦA CHỈ SỐ CAC 40

Có một số biến thể của chỉ số CAC 40 được tính theo các cách khác nhau và cho các mục đích khác nhau. Bao gồm các:

Chỉ số CAC 40 EW

Chỉ số CAC 40 EW là phiên bản có trọng số tương đương của chỉ số CAC 40, được giới thiệu vào năm 2009. Các công ty thành phần giống như chỉ số mẹ, nhưng tất cả đều có trọng lượng khoảng 2,6%.

Chỉ số CAC 40 EXT

Chỉ số CAC 40 EXT được tính toán trên cơ sở các hợp đồng tương lai được giao dịch trên sàn Euronext.

Chỉ số CAC 40 hoạt động như thế nào

CHỈ SỐ CAC 40 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
                                                     CHỈ SỐ CAC 40 HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

1. Đủ điều kiện

Mặc dù có chỉ số chuẩn của Pháp, nhưng một công ty không nhất thiết phải là công ty thuộc Pháp để được đưa vào chỉ số CAC 40. Quy tắc chỉ số nêu rõ rằng để đủ điều kiện lựa chọn một công ty phải giao dịch bằng Euro và có Euronext Paris làm thị trường tham chiếu – mặc dù nó vẫn có thể nổi bật nếu có thị trường tham chiếu khác nhưng đáp ứng các tiêu chí khác, như sự hiện diện giao dịch quan trọng ở Pháp .

Đây là lý do tại sao hiện có hai công ty đa quốc gia trong chỉ số CAC 40 liệt kê Euronext Amsterdam là thị trường tham chiếu của họ.

2. Thả nỗi tự do được điều chính bởi vốn hóa thị trường

Từ năm 2003, các công ty đủ điều kiện cho chỉ số CAC 40 đã được chọn theo vốn hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi tự do. Về cơ bản nhất, điều này có nghĩa là giá trị thị trường của tất cả các cổ phiếu đang lưu hành của một công ty. Đây là tất cả các cổ phiếu được phát hành bởi một công ty bao gồm cả những cổ phần thuộc sở hữu của những người trong công ty, CEO hoặc giám đốc hoặc công ty mẹ.

Để tìm ra vốn hóa thị trường của công ty, công thức sau đây được sử dụng:

Giá cổ phiếu công ty x số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Hệ số thả nổi tự do sau đó xác định lại các cổ phiếu đang lưu hành bằng cách trừ đi mọi cổ phiếu bị hạn chế hoặc nắm giữ chặt chẽ; do đó chỉ tính đến các cổ phiếu có thể giao dịch trên lý thuyết trên thị trường (bất kỳ cổ phiếu nào không được trích dẫn bằng Euro cũng được loại trừ).

Điều này thay đổi phương trình như sau:

Giá cổ phiếu của công ty x (số lượng cổ phiếu đang lưu hành – cổ phiếu nắm giữ / hạn chế)

3. Trọng số

Một tính năng khác của chỉ số CAC 40 là một chỉ số có trọng số, được giới hạn ở mức 15%. Điều này có nghĩa là mỗi trong số 40 công ty chiếm tỷ lệ phần trăm của chỉ số, nhưng không thể chiếm hơn 15% tổng số.

Lý thuyết đằng sau là nó ngăn chặn hiệu suất của một công ty có ảnh hưởng quá lớn đến hiệu suất của chỉ số CAC 40. Hiện tại, công ty lớn nhất trên chỉ số CAC 40 có tỷ trọng chỉ hơn 10%.

4. Thay đổi

Nâng điểm của danh sách 40 cổ phiếu hàng đầu được xem xét hàng quý vào thứ sáu của mỗi tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười Hai.

Các đánh giá được thực hiện bởi Conseil Scienceifique, một cơ quan giám sát độc lập theo dõi chỉ số và nhóm chỉ số Euronext. Tháng 9 cũng được tính là đánh giá hàng năm, khi số lượng cổ phiếu có trong chỉ số và hệ số thả nổi tự do được cập nhật.

Những thay đổi về chỉ số nâng điểm có thể được thực hiện tại các đánh giá này. Sử dụng các tiêu chí được mô tả ở trên, the Conseil Scientifique and Index Teamxem xét hiệu suất của các công ty thành phần, với các khuyến nghị về bất kỳ thay đổi nào cần được thực hiện.

5. Vùng đệm

Có một yếu tố linh hoạt đối với thành phần của chỉ số CAC 40 trong đó nó sử dụng vùng đệm. Trong thực tế, chỉ có 35 công ty được đảm bảo các thành phần của chỉ số. Các công ty xếp thứ 36 đến 45 tạo thành một vùng đệm, cho phép các công ty di chuyển vào và ra khỏi danh sách tùy thuộc vào hiệu suất của công ty. Các công ty đã là thành phần của chỉ số được ưu tiên hơn các công ty được xếp hạng ngoài 40.

6. Giao dịch

Cùng với việc theo dõi hiệu suất của cổ phiếu, bản thân chỉ số CAC 40 cũng hoạt động như một nền tảng cho các sản phẩm có cấu trúc, tương lai, quyền chọn, quỹ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF).

7. Điểm hiệu suất

Hiệu suất của bất kỳ thị trường chứng khoán nào phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chỉ số CAC 40 cũng không ngoại lệ. Như chúng tôi đã thấy, chỉ số CAC 40 là một chỉ số chuẩn không chỉ cho nền kinh tế Pháp mà còn là một chỉ số cho nền kinh tế châu Âu rộng lớn hơn.

Trong số các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chung của một chỉ số là GDP quốc gia, số liệu việc làm và thất nghiệp, các sự kiện chính trị như bầu cử chung, lãi suất, v.v.

Một ví dụ như vậy đã xảy ra vào năm 2017 khi chỉ số đạt mức cao nhất trong chín năm để phản ứng với tin tức rằng Emmanuel Macron có khả năng trở thành tổng thống Pháp, trái ngược với một ứng cử viên Eurosceptic.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!