Chỉ báo dòng tiền MFI (tiếng Anh: Money Flow Index – MFI) là một chỉ báo kĩ thuật sử dụng giá và khối lượng giao dịch, để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán của một tài sản.

Chỉ báo dòng tiền MFI

Khái niệm

KHÁI NIỆM CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI
                                                                 KHÁI NIỆM CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI

Chỉ báo dòng tiền MFI trong tiếng Anh là Money Flow Index – MFI.

Chỉ báo dòng tiền MFI là một chỉ báo kĩ thuật sử dụng giá và khối lượng giao dịch, để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán của một tài sản.

Chỉ báo dòng tiền MFI cũng có thể được sử dụng để phát hiện sự phân kì của giá, dấu hiệu cho sự thay đổi xu hướng giá. Giá trị chỉ báo dòng tiền nằm trong khoảng từ 0 đến 100.

Không giống như các chỉ báo thông thường khác, như chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), chỉ báo dòng tiền MFI kết hợp cả dữ liệu giá cả và khối lượng giao dịch thay vì chỉ dùng mỗi giá cả.

Vì lí do này, một số nhà phân tích kĩ thuật gọi chỉ báo dòng tiền MFI là chỉ báo RSI trọng khối.

Công thức tính Chỉ báo dòng tiền MFI

CÔNG THỨC TÍNH CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI
                                                      CÔNG THỨC TÍNH CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI

Chỉ báo dòng tiền MFI có nhiều công thức tính khác nhau, công thức phổ biến nhất là:

Chỉ báo dòng tiền = 100 – (100/ (1 + Tỉ lệ dòng tiền)) 

Trong đó:

– Tỉ lệ dòng tiền = Dòng tiền âm của 14 kì/ Dòng tiền dương của 14 kì

– Dòng tiền thô = Giá thông thường * Khối lượng giao dịch

– Giá thông thường = (Giá đỉnh + Giá đáy + Giá đóng cửa)/ 3

Khi giá tăng giữa hai giai đoạn thì dòng tiền thô của kì tiếp theo dương. Ngược lại, khi giá giảm từ kì này qua kì khác thì dòng tiền kì sau sẽ âm.

Chức năng của Chỉ báo dòng tiền MFI

CHỨC NĂNG CỦA CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI
                                                         CHỨC NĂNG CỦA CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI

Một trong những chức năng chính để sử dụng chỉ báo dòng tiền MFI là khi xuất hiện sự phân kì.

Hiện tượng phân kì là giá dịch chuyển theo hướng ngược lại của xu hướng trước đó, và nó là một tín hiệu của một sự đảo chiều giá tiềm năng.

Ví dụ chỉ báo dòng tiền MFI cao bắt đầu giảm xuống dưới mức 80, đồng thời giá chứng khoán cơ sở tiếp tục tăng, là tín hiệu đảo chiều giá giảm.

Ngược lại, chỉ báo dòng tiền MFI từ rất thấp leo lên trên mức 20 trong khi chứng khoán cơ sở tiếp tục bị bán tháo, là tín hiệu đảo chiều giá sang xu hướng tăng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi sự phân kì rộng hơn bằng các mô hình sóng của giá và chỉ báo dòng tiền MFI.

Các mức quá mua và quá bán cũng được sử dụng kèm với chỉ báo dòng tiền MFI để báo hiệu các cơ hội giao dịch tiềm năng. Giá trị chỉ báo dòng tiền MFI ở dưới 10 và trên 90 là rất hiếm.

Nếu chỉ báo dòng tiền MFI nhỏ hơn 10 thì các nhà giao dịch sẽ mua, còn nếu lớn hơn 90 thì họ thường sẽ bán chứng khoán.

Sự khác biệt giữa chỉ báo dòng tiền MFI và Chỉ báo sức mạnh tương đối

SO SÁNH CHỈ BÁO DÒNG TIỀN VÀ CHỈ BÁO SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI
                                        SO SÁNH CHỈ BÁO DÒNG TIỀN VÀ CHỈ BÁO SỨC MẠNH TƯƠNG ĐỐI

Chỉ báo dòng tiền MFI và chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Sự khác biệt chính giữa hai loại chỉ báo này là chỉ báo dòng tiền MFI có hợp thêm khối lượng giao dịch, trong khi chỉ báo RSI thì không.

Những người ủng hộ phân tích thêm khối lượng giao dịch tin rằng chỉ báo dòng tiền MFI là một chỉ báo hàng đầu để theo dõi sự dịch chuyển của giá.

Vì vậy, họ tin rằng chỉ báo dòng tiền MFI sẽ cung cấp tín hiệu và cảnh báo về sự đảo chiều giá tiềm năng kịp thời hơn so với chỉ báo RSI.

Tuy nhiên, không có chỉ báo nào tốt hay xấu hơn chỉ báo còn lại, chúng chỉ đơn giản là kết hợp các yếu tố khác nhau và do đó, sẽ cung cấp tín hiệu tại các thời điểm khác nhau.

Hạn chế của chỉ báo dòng tiền MFI

HẠN CHẾ CỦA CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI
                                                               HẠN CHẾ CỦA CHỈ BÁO DÒNG TIỀN MFI

Chỉ báo dòng tiền MFI vẫn có khả năng tạo ra tín hiệu không đúng. Xảy ra khi chỉ báo cho thấy một cơ hội giao dịch tốt, nhưng sau đó giá không dịch chuyển như mong đợi, dẫn đến thua lỗ cho nhà đầu tư.

Không phải sự phân kì nào cũng dẫn đến một sự đảo chiều giá.

Chỉ báo dòng tiền MFI cũng có thể không đưa ra cảnh báo về một sự kiện quan trọng sắp xảy ra.

Do đó, nhà giao dịch nên sử dụng thêm các hình thức phân tích và kiểm soát rủi ro khác thay vì chỉ dựa vào mỗi chỉ báo dòng tiền MFI.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!