Để thực hiện được giao dịch một phần bạn có thể nhờ những nhà môi giới chứng khoán giúp bạn đặt lệnh giao dịch. Khi đó bạn phải trả tiền hoa hồng cho họ khi có được sự môi giới chứng khoán từ họ. Đó được hiểu là brokerage. Trong bài viết này, bạn sẽ được hiểu thêm về brokerage là gì, có những loại nào và những chức năng của brokerage với thị trường chứng khoán là gì. Hãy theo dõi trong bài viết sau đây nhé.

Brokerage là gì?

BROKERAGE LÀ GÌ?
                                                                               BROKERAGE LÀ GÌ?

Brokerage sẽ cung cấp các dịch vụ trung gian kết nối nhà giao dịch thực hiện các giao dịch chứng khoán về các lĩnh vực khác nhau trong thị trường chứng khoán. Những dịch vụ này có thể là đầu tư, vay vốn hoặc về chứng khoán bất động sản,…

Một nhà môi giới là người trung gian trong thị trường chứng khoán kết nối những người phát hành chứng khoán với người mua chứng khoán để tạo được điều kiện thuận lợi khi những giao dịch được thực hiện. Nhà môi giới thường sẽ thông liên kết với công ty chứng khoán và giúp thực hiện lệnh thành công.

Nhà môi giới thực hiện theo những hướng dẫn của nhà đầu tư đã lên kế hoạch, hoặc có thể tư vấn cho nhà đầu tư trước khi đặt lệnh. Sau khi thực hiện, nhà môi giới sẽ được trả một khoản tiền hoa hồng, đây là khoản phí mà nhà đầu tư phải trả cho nhà môi giới, số tiền này được quy định cố định hoặc có một tỷ lệ phần trăm nhất định tùy vào số tiền giao dịch.

Brokerage được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, có khi chúng được hiểu là môi giới, nghề môi giới hoặc có thể là tiền hoa hồng, chi phí môi giới mà nhà đầu tư phải trả cho nhà môi giới. Tất cả đều liên quan đến nhà môi giới chứng khoán. Hãy tìm hiểu một số chức năng cũng như những loại nhà môi giới nào trên thị trường chứng khoán nhé.

Chức năng của brokerage

CHỨC NĂNG CỦA BROKERAGE LÀ GÌ?
                                                            CHỨC NĂNG CỦA BROKERAGE LÀ GÌ?

Để hiểu về một brokerage thì có chức năng chính là để giải quyết những vấn đề với những nhà giao dịch với một khoản phí khi thực hiện lệnh trong thị trường chứng khoán. Và một brokerage còn có những chức năng như:

Tóm lại, một brokerage sẽ được thực hiện một hoạt động rộng hơn bên cạnh việc kết nối nhà đầu tư với công ty phát hành chứng khoán. Nếu như không có một brokerage thì chính thị trường tài chính cũng sẽ không thể tồn tại. Do đó, ta có thể thấy được vai trò quan trọng khi thị trường chứng khoán có một brokerage.

Sự chuyên môn hóa của brokerage

SỰ CHUYÊN MÔN HÓA CỦA BROKERAGE
                                                                  SỰ CHUYÊN MÔN HÓA CỦA BROKERAGE

Những tính năng cũng như chuyên môn chính của nhà môi giới được hiểu như sau:

Một brokerage chứng khoán là một trung gian chuyên nghiệp trên thị trường chứng khoán hoặc một thị trường khác như thị trường hàng hóa. Hai bên bán và bên mua đều vì lợi ích của khách hàng theo những điều kiện có lợi nhất.

Các hoạt động trên thị trường hối đoái khó khăn đối với người ngoài và yêu cầu một số phê duyệt và quyền đặc biệt nhất định để hoàn tất giao dịch. Do đó, sẽ rất hữu ích khi đề cập đến những người tham gia chuyên nghiệp trên sàn giao dịch chứng khoán, chẳng hạn như một brokerage.

Brokerage tín dụng là những chuyên gia có những thông tin và có thể liên hệ được với những tổ chức tín dụng. Họ có thể cung cấp hỗ trợ cho những khách hàng thực hiện và lựa chọn cho họ những khoản vay tối ưu nhất. Những brokerage tín dụng sẽ giúp khách hàng đạt được những nguồn tài chính khi cần thiết và có thể thực hiện chuyển đổi cũng như hoàn trả,…

Brokerage cho thuê, họ sẽ thực hiện vai trò như một brokerage tín dụng nhưng họ sẽ nắm trong lĩnh vực cho thuê thiết bị. Khách hàng chính của những công ty brokerage là những pháp nhân và những tổ chức thương mại trên thị trường.

Brokerage ngoại hối là những người trung gian cung cấp quyền truy cập vào thị trường giao dịch ngoại hối. Và thị trường này chỉ thực hiện mở cửa cho những tổ chức nhất định và khách hàng chỉ có thể tiếp cận những thị trường này cho các cá nhân thông qua trung gian của những brokerage ngoại hối.

Brokerage bất động sản, họ có nhiệm vụ tìm kiếm những người mua và người bán những bất động sản tại nhiều nơi khác nhau, những bất động sản này có thể là nhà ở, khu nghỉ dưỡng, văn phòng,… Những brokerage này có thể nhận được hoa hồng khi giao dịch bán thành công.

Brokerage kinh doanh, họ cung cấp những dịch vụ của mình để mua hoặc bán một doanh nghiệp trên thị trường hiện tại. Brokerage kinh doanh thường làm những nhiệm vụ như định giá doanh nghiệp, thực hiện tham gia đàm phán với những người mua tiềm năng để có thể bán được những công ty, doanh nghiệp đang muốn bán.

Brokerage bảo hiểm, mục tiêu chính của việc liên hệ với một nhà môi giới bảo hiểm có thể là người liên kết lập những hợp đồng bảo hiểm với những mức chiết khấu giữa khách hàng mua và công ty bán. Khi có một brokerage có thể tiết kiệm được thời gian cần thiết để điền vào một hợp đồng bảo hiểm. Và có thể tìm kiếm những mức chiết khấu tốt hơn từ những công ty bảo hiểm khác.

Qua những thông tin trên, có lẽ thành viên quan trọng với nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch trong thị trường chứng khoán là người cố vấn tài chính cho bạn. Người này có thể là những brokerage họ sẽ giúp bạn, hướng dẫn bạn ra quyết định được chính xác hơn. Vì vậy, khi làm việc với một cố vấn hoặc những brokerage phù hợp sẽ giúp bạn có được nhiều lợi ích khi thực hiện.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!