Có 4 loại lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa phái sinh, mà các nhà đầu tư cần nắm rõ bao gồm: Lệnh MKT, lệnh LMT, lệnh STP và lệnh STL. Đây là các lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa mà khi tham gia thị trường bất cứ nhà đầu tư nào cũng cần nắm rõ.

Việc có kiến thức về các lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa giúp các nhà đầu tư có những quyết định kịp thời và đúng đắn. 4 lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa mà EFX tổng hợp trong bài viết này là những lệnh đang được các nhà đầu tư kinh nghiệm trên thị trường sử dụng thường xuyên, hy vọng có thể cung cấp thêm kiến thức cho ban.

Các loại lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa

LỆNH QUAN TRỌNG TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA
                                                  LỆNH QUAN TRỌNG TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

1. Lệnh MKT:

– Lệnh MKT – Market Order – gọi là lệnh thị trường. Đây là lệnh mua/bán các hợp đồng tại mức giá thị trường.

– Trader sử dụng lệnh này khi muốn thực hiện mua hoặc bán với mức giá thị trường hiện tại. Đây cũng là một lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa.  Khi đặt lệnh này, lệnh sẽ được khớp ngay tức khắc với giá gần nhất được chào mua/bán trên thị trường ở thời điểm đó.

– Lệnh MKT là cách nhanh nhất để đảm bảo khớp lệnh. Trong hầu hết trường hợp, khách hàng không thể huỷ lệnh này khi phiên giao dịch đã mở cửa.

Ví dụ: Nhà đầu tư đang nắm giữ 1000 lot đậu tương, khi đặt lệnh MKT mua hoặc bán, ngay khi đặt, lệnh sẽ được khớp với giá mua/bán của thị trường hiện tại.

2. Lệnh LMT:

– Lệnh LMT – Limit order – lệnh giới hạn là lệnh mua bán các hợp đồng ở mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. Đây cũng là một lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa

– Mức giá tốt hơn là mức giá cao hơn mức giá chỉ định đối với lệnh bán và mức giá thấp hơn mức giá chỉ định đối với lệnh mua.

– Khi đặt lệnh này, trader sẽ được phép đặt một mức mua hoặc bán cụ thể theo mong muốn. Khi giá thị trường di chuyển tới mức giới hạn đó sẽ được tự động khớp lệnh.

– Lệnh chờ giới hạn thông thường không thể thực hiện ngay, nó có hiệu lực cho đến khi khớp lệnh trong phiên giao dịch, khi hết ngày giao dịch hoặc khi lệnh bị hủy bỏ trong phiên.

– Trong thời gian lệnh chưa được giao dịch, trader có thể thay đổi mức giới hạn.

Ví dụ: Giá thị trường Ngô hiện đang là 145 USD/ounce, bạn có thể đặt lệnh mua LMT khi giá ở mức 130 USD, khi giá xuống đến mức này hoặc thấp hơn, lệnh mua sẽ được khớp. Hay, đặt lệnh bán LMT ở mức 150 USD, khi giá lên đến mức này hoặc cao hơn lệnh bán LMT sẽ được thực hiện.

3. Lệnh STP:

– Lệnh STP – Stop order – là lệnh dừng lỗ, có chức năng “chặn lỗ”. Đây là loại lệnh quan trọng giao dịch hàng hóa phái sinh giúp nhà đầu tư phòng, giảm thiểu rủi ro hoặc muốn thu lợi nhuận ở một mức giá nhất định.

– Lệnh này chỉ thực hiện được khi đang nắm giữ một vị thế nhất định. Lệnh dừng STP có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc khi lệnh bị hủy bỏ.

– Sau khi đặt lệnh, nếu giá thị trường đạt tới hoặc vượt qua mức giá dừng thì khi đó lệnh sẽ được khớp và trở thành lệnh thị trường.

– Các trường hợp sử dụng lệnh dừng lỗ:

+ Trong trường hợp trader chấp nhận một mức chịu lỗ nhất định.

+ Phòng ngừa bị thua lỗ quá lớn.

Ví dụ: Trader mua hợp đồng lúa mì trị giá 2000 USD, bạn chấp nhận chịu lỗ 500 USD nghĩa là có thể đặt lệnh dừng lỗ khi giá về xuống khoảng tiền chấp nhận còn 1500 USD.

4. Lệnh STL:

– Lệnh STL – Stop Limit Order – lệnh dừng giới hạn là lệnh mua/bán với mức giá giới hạn khi mức giá tại thị trường bằng mức giá dừng được chỉ định trước. Đây cũng là một lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa

– Lệnh này chỉ khớp khi giá di chuyển vào đúng mức đã đặt (giá cao hơn hoặc thấp hơn sẽ không khớp lệnh).

Chẳng hạn, bạn đặt lệnh mua LMT ở mức 130 USD, khi giá thị trường vào đúng mức 130 USD sẽ được khớp lệnh, nếu thấp hơn là 128 USD lệnh sẽ không được khớp.

Lệnh MKT và lệnh STP là 2 lệnh thường được sử dụng nhiều trong giao dịch hành hóa phái sinh. Đặc biệt là với lệnh STP, các nhà đầu tư cần phải tính toán cẩn thận và sử dụng lệnh để giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.

Các loại lệnh mở rộng trong giao dịch hàng hóa phái sinh

LỆNH QUAN TRỌNG TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA
                                                        LỆNH QUAN TRỌNG TRONG GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Ngoài các lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa thì khi tham gia thị trường này, các nhà đầu tư cũng cần có thêm kiến thức về các lệnh mở rộng trong giao dịch hàng hóa bao gồm:

1. Lệnh thị trường nếu chạm – Market if touch (MIT)

Là loại lệnh kết hợp giữa Lệnh thị trường và Lệnh giới hạn với giá xác định trước tốt hơn giá thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Lệnh thị trường nếu chạm sẽ trở thành Lệnh thị trường khi Giá thị trường đạt đến mức giá xác định trước hoặc tốt hơn.

2. Lệnh hủy (Cancellation)

Là lệnh dùng để hủy bỏ lệnh đã ra trước đó.

3. Lệnh chuyển tháng (Spread order)

Là lệnh đồng thời mua và bán cùng một khối lượng Hàng hóa tại hai tháng giao hàng khác nhau. Đối với lệnh này Khách hàng không quy định cụ thể mức giá sẽ được thực hiện của hai tháng giao hàng mà chỉ quy định mức chênh lệch giá của hai tháng đó.

4. Lệnh có giá trị đến khi bị hủy bỏ – Good-Till-Canceled-Order (GTC)

Là lệnh có hiệu lực trong thời gian thị trường mở cửa của ngày lệnh được đưa lên Sàn cho đến khi nó được thực hiện hoặc bị hủy bởi một Lệnh hủy.

5. Lệnh giao dịch có giá trị trong ngày (Intraday Order)

Là lệnh chỉ có hiệu lực trong thời gian mở cửa của ngày lệnh được đưa vào Sàn.

6. Lệnh thị trường khi mở cửa – Market on Opening (MOO)

Là Lệnh thị trường được Nhà môi giới đưa vào Sàn ngay khi mở cửa của ngày đặt lệnh.

7. Lệnh thị trường khi đóng cửa – Market on Close (MOC)

Là Lệnh thị trường được Nhà môi giới đưa vào Sàn vào gần thời điểm đóng cửa của ngày đặt lệnh.

8. Lệnh hủy lệnh khác – One cancels the other (OCO)

Là lệnh cho phép đặt hai lệnh đồng thời, theo đó lệnh nào được thực hiện trước sẽ đồng thời hủy lệnh còn lại.

9. Lệnh toàn bộ hoặc không – Fill-or-Kill (FOK)

Là lệnh được thực hiện toàn bộ ngay khi lệnh đưa vào Sàn hoặc sẽ bị hủy luôn.

Trong các lệnh giao dịch trên: Lệnh dừng, Lệnh giới hạn, lệnh dừng lỗ và hủy lệnh là những lệnh được sử dụng thường xuyên. Các lệnh này nên được sử dụng thành thạo trong giao dịch hàng hóa phái sinh.

Không chỉ quan tâm đến các lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa mà các lệnh mở rộng cũng sẽ là những công cụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư rất hiệu quả trong các trường hợp khác nhau.

Việc nắm rõ các lệnh quan trọng trong giao dịch hàng hóa là điều thiết yếu tuy nhiên cũng không nên bỏ qua các lệnh mở rộng trên thị trường.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!