Phân tích khối lượng giao dịch chính là phương pháp tính toán dựa trên biến động khối lượng giao dịch và giá để đưa ra tín hiệu xác nhận hoặc cảnh báo sớm xu hướng, giúp nhà đầu tư đưa ra nhận định và hành động một cách hiệu quả. Hiểu được chỉ báo khối lượng và phân tích các chỉ báo khối lượng sẽ giúp nhà đầu tư nhận biết được những cơ hội và rủi ro của một cổ phiếu, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 chỉ báo khối lượng và ứng dụng trong giao dịch thông dụng nhất:

Chỉ báo khối lượng trung bình

CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH
                                                             CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG TRUNG BÌNH

Chỉ báo khối lượng trung bình (Simple moving average) được tính bằng cách cộng tổng các phiên giao dịch trong một khoảng thời gian rồi chia cho số ngày giao dịch. Do khối lượng giao dịch sẽ bị nhiễu bởi các biến động liên tục của thị trường, tin tức, … việc dùng chỉ báo khối lượng trung bình sẽ giúp loại bỏ những khoảng nhiễu đó, giúp nhà đầu tư xác định xu hướng tiếp diễn và cảnh báo đảo chiều.

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV: On Balance Volume)

CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG CÂN BẰNG
                                                                    CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG CÂN BẰNG

Chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là chỉ báo khối lượng tính toán khối lượng giao dịch bởi áp lực mua và bán trên cơ sở dồn tích mà ở đó cộng tất cả khối lượng khi giá cổ phiếu tăng và trừ ra khi giá cổ phiếu giảm.

Khi giá cổ phiếu tăng so với phiên trước, khối lượng giao dịch của phiên đó được xem khối lượng tăng và được cộng dồn vào chỉ báo khối lượng.

Ngược lại, khi giá giảm, khối lượng giao dịch được xem là khối lượng giảm và được trừ ra khỏi chỉ báo khối lượng.

Đây là chỉ báo khối lượng giúp xác định xu hướng tiếp diễn hoặc cảnh báo đảo chiều, khi giá cổ phiếu và đường chỉ bảo khối lượng OBV đều tăng thì xu hướng tăng vẫn tiếp diễn và ngược lại.

Những cảnh báo đảo chiều khi chỉ báo khối lượng OBV và giá xuất hiện những phân kỳ dương và phân kỳ âm.

Phân kỳ dương: khi giá cp giảm nhưng chỉ báo khối lượng OBV có xu hướng tăng, cảnh báo rằng giá cổ phiếu trong tương lai có khả năng đảo chiều tăng

Phân kỳ âm: khi giá liên tục tăng nhưng chỉ báo khối lượng OBV có xu hướng giảm, cảnh báo giá có thể đảo chiều giảm

Chỉ báo khối lượng dòng tiền (MFI: Money Flow Index)

CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG DÒNG TIỀN
                                                                   CHỈ BÁO KHỐI LƯỢNG DÒNG TIỀN

Chỉ báo khối lượng dòng tiền là chỉ báo khối lượng động lượng dùng để ước lượng dòng tiền ra và vào một cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo khối lượng MFI khá giống với chỉ báo khối lượng RSI nhưng chỉ tập trung vào khối lượng, khi chỉ báo khối lượng RSI tập trung vào giá.

Chỉ báo khối lượng MFI được tính bằng cách trung bình giá cao, thấp và đóng cửa, và chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 theo một chu kỳ nhất định của khối lượng (thường là 14 ngày), công thức:

Typical Price = (High + Low + Close)/3

Raw Money Flow = Typical Price x Volume

Money Flow Ratio = (14-period Positive Money Flow)/(14-period Negative Money Flow)

Money Flow Index = 100 – 100/(1 + Money Flow Ratio)

Chỉ báo khối lượng MFI có vùng quá bán ở 20 điểm và quá mua ở 80 điểm. Ở vùng 20 điểm, nhà đầu tư có thể cân nhắc việc mua vào và bán ra ở vùng 80 điểm. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân kỳ âm và phân kỳ dương như chỉ báo khối lượng OBV cũng có thể là những chỉ báo khối lượng đáng tin cậy.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!