Trong các quỹ đầu tư tài chính thì chuyển nhượng quỹ là hình thức nhà đầu tư có thể chuyển nhượng hoặc nhượng quyền lại tất cả các chứng chỉ mà nhà đầu tư đang sở hửu. Để hiểu rõ hơn về chuyển nhượng quỹ chúng ta cùng đi tìm hiểu thông tin qua bài biết dưới đây.

Chuyển nhượng quỹ
Chuyển nhượng quỹ

 

1. Quỹ đầu tư tài chính

Quỹ đầu tư tài chính chính là quỹ đầu tư, quỹ được xem như là một tổ chức và đã được xác định cụ thể trong thị trường tài chính. Quỹ tài chính sẽ huy động nguồn vốn thông qua việc tập trung nguồn vốn của các nhà đầu tư góp vốn lại sau đó đem đi đầu tư trên các thị trường tài chính.

Quỹ đầu tư phải bắt buộc do một tổ chức thành lập không thể do một cá nhân có thể tự ý thành lập. Một cá nhân không thể tự nhận góp vốn từ nhiều nhà đầu tư được vì cá nhân nhận vốn này có thể trục lợi một cách phi pháp và có thể chiếm đoạt toàn bộ số vốn được góp này. Chính vì vậy quỹ đầu tư tài chính được các công ty quản lý nguồn vốn góp này đứng ra thành lập

Quỹ đầu tư tài chính hoạt động dưới sự quản lý của các công ty đã được đăng ký với pháp luật và nó được coi như một định chế về tài chính trung gian phi ngân hàng. Chúng ta có thể hiểu như là quỹ không thực hiện các công việc của ngân hàng thay vào đó quỹ chủ yếu thu hút và tập trung huy động các nguồn vốn từ nhiều nhà đầu tư sau đó có nhiệm vụ mang nguồn tiền này đi đầu tư nhằm thu lời.

2. Chuyển nhượng quỹ trong loại hình quỹ đóng

Chuyển nhượng quỹ
Chuyển nhượng quỹ

Chuyển nhượng quỹ sẽ được thực hiện chủ yếu tại các loại quỹ đóng bởi vì:

Quỹ đóng được coi là loại hình quỹ chỉ phát hành số chứng chỉ với số lượng cố định, cụ thể  trên thị trường sơ cấp. Khi thành lập quỹ đã quy định rõ về thời gian hoạt động quỹ đóng là giới hạn và điều này đã được thống nhất từ khi thành lập quỹ. Đặc biệt rằng các nhà đầu tư nắm giữ những chứng chỉ quỹ này sẽ không bán lại được cho công ty quản lý quỹ. Nhà đầu tư chỉ có chức năng chuyển nhượng quỹ hay chúng ta có thể hiểu là chuyển nhượng các chứng chỉ quỹ đóng.

Các chứng chỉ tại quỹ đóng có thể thực hiện giao dịch trên nhiều thị trường khác nhau và theo dịch vụ môi giới một phần hoặc toàn phần. Phí thường niên tại các quỹ đóng thường sẽ chiếm 1%. Vì cơ cấu quỹ đóng khá ổn định chính vì vậy có lợi thế tại các dự án đầu tư theo hình thức dài hạn và tính thanh khoản thấp. Vì tính thanh khoản tại quỹ đóng được đánh giá là thấp chính vì vậy thời gian thu hồi vốn đối với các nhà đầu tư đã tham gia vào quỹ là khá lâu.

3. Chuyển nhượng quỹ theo quy định pháp luật

Chuyển nhượng quỹ
Chuyển nhượng quỹ

Pháp luật cũng đã quy định rất rõ về các thông tin liên quan tới chuyển nhượng quỹ tại điều 10 theo Thông tư 98/2020/TT-BTC với nội dung được quy định như sau:

Thành viên đã tham gia thực hiện góp vốn vào quỹ sẽ được tự do chuyển nhượng về phần vốn đã góp tại quỹ trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng liên quan tới các quy định của pháp luật và những Điều lệ quỹ quy định. Việc thực hiện chuyển nhượng một phần hặc toàn bộ phần vốn đã được góp tại quỹ của các cá nhân nhà đầu tư phải bảo đảm:

Nhìn chung việc chuyển nhượng quỹ chỉ thường xảy ra trong loại hình quỹ đầu tư đóng. Nhà đầu tư nên cân nhắc về yếu tố này khi đầu tư vào các loại hình quỹ tài chính và đặc biệt là quỹ đóng bởi vì khi cần thu hồi vốn nhà đầu tư không thể bán mà chỉ có thể chuyển nhượng. Trong quá trình chuyển nhượng quỹ thì cần phải có những thủ tục chính vì vậy có thể làm kéo dài thời gian thu hồi vốn của các nhà đầu tư.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận.

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!