Khi nhà đầu tư nắm bắt được các danh mục đầu tư quỹ mở và biết phân bổ nguồn vốn vào từng danh mục hợp lý sẽ mang lại nguồn lợi nhuận hiệu quả cho các nhà đầu tư. Để có thể nắm bắt về danh mục đầu tư quỹ mở bài viết sau sẽ giúp người chơi có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Danh mục đầu tư quỹ mở
Danh mục đầu tư quỹ mở

1. Khái niệm và đặc điểm quỹ mở

1.1 Khái niệm quỹ mở

Quỹ mở được hiểu như là một trong các hình thức đi đầu tư chứng khoán gián tiếp và việc đầu tư này cũng được xem như đầu tư chứng khoán nhưng thông qua một dự án hoặc những kênh đầu tư tài chính online. Hay quỹ mở còn được hiểu nôm na hơn là quỹ đầu tư huy động nguồn vốn từ các nhà đầu tư khác nhau để đầu tư vào các tài sản khác nhau như cổ phiếu hay trái phiếu nhằm mục đích sinh lời.

Theo như quy định pháp luật hiện hành thì quỹ mở được định nghĩa là sự góp vốn của nhiều nhà đầu tư góp vốn có cùng mục tiêu là kiếm được lợi nhuận từ các quỹ đầu tư tài chính này. Quỹ mở mang lại lợi nhuận gián tiếp cho các nhà đầu tư thay vì các nhà đầu tư mua bán trực tiếp các cổ phiếu hay trái phiếu thì các công ty quản lý của quỹ mở này sẽ thay các nhà đầu tư đi làm nhiệm vụ đó và mang lợi nhuận về cho nhà đầu tư.

1.2 Đặc điểm quỹ mở

2. Danh mục đầu tư quỹ mở

Danh mục đầu tư quỹ mở
Danh mục đầu tư quỹ mở

Danh mục đầu tư quỹ mở phải phù hợp với những mục tiêu và các chính sách đầu tư mà pháp luật đã quy định tại Điều lệ quỹ cũng như công bố tại Bản cáo bạch về các danh mục đầu tư quỹ mở.

Các loại tài sản có trong danh mục đầu tư quỹ mở bao gồm:

3. Phân phối lợi nhuận danh mục đầu tư quỹ mở

Danh mục đầu tư quỹ
Danh mục đầu tư quỹ mở

Việc phân phối lợi nhuận và các chi phí của quỹ mở sẽ được quy định theo luật chứng khoán. Quỹ mở sẽ chia lợi tức bằng tiền hoặc là các chứng chỉ quỹ. Công ty quản lý quỹ sẽ phải thông báo đến các nhà đầu tư tối thiểu là 15 ngày trước khi công ty phân phối lợi tức bằng và bảo đảm bảo thông tin sẽ đến được nhà đầu tư thông qua địa chỉ liên lạc, thư điện tử mà nhà đầu tư đã đăng ký.

Thông báo phải bao gồm tối thiểu những nội dung theo mẫu quy định của pháp luật Việc chi trả lợi tức quỹ phải bảo đảm nguyên tắc. Lợi tức phân phối tới các nhà đầu tư sẽ được lấy từ nguồn lợi nhuận lũy kế sau khi quỹ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ thuế, tài chính theo quy định pháp luật hoặc nguồn lợi nhuận trong kỳ.

Mức chi trả lợi tức cho nhà đầu tư phải phù hợp với các chính sách phân phối lợi nhuận mà quỹ quy định tại Điều lệ quỹ cũng như được Đại hội nhà đầu tư thông qua. Sau khi đã chi trả thì quỹ vẫn phải đảm bảo được nguồn vốn để thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đã đến hạn.

Trường hợp quỹ phân phối lợi tức bằng các chứng chỉ quỹ thì quỹ phải đảm bảo có đủ nguồn vốn đối ứng từ các khoản lợi nhuận sau thuế chưa được phân phối căn cứ trên báo cáo tài chính.

Như vậy việc nắm bắt các danh mục đầu tư quỹ mở cũng như hiểu rõ về các đặc điểm cũng như phân phối lợi nhuận giúp nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư quỹ một cách hiệu quả nhất. Bài viết trên cũng đã giúp các nhà đầu tư có thêm thông thông tin về các danh mục đầu tư quỹ mở từ đó lựa chọn được quỹ mở tối ưu nhất trên thị trường.

Thông qua bài viết, EFX mong các nhà đầu tư có thêm kiến thức thực hiện giao dịch thành công và  thu được nhiều lợi nhuận. số

Xem thêm các thông tin và nhận hỗ trợ tại Fanpage

Chúc các nhà đầu tư luôn thành công!