Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì? Bài viết hôm nay efxcpi.com sẽ đưa ra khái niệm giúp các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thuật ngữ đầu tư này

Hợp đồng tương lai là gì?

Hợp đồng tương lai (Futures Contract) là một thỏa thuận để mua hoặc bán một lượng hàng hóa hay công cụ tài chính đã được tiêu chuẩn hóa về chất lượng và số lượng tại một ngày được xác định trước trong tương lai. Những thông số của hợp đồng tương lai được Sàn Giao dịch hàng hóa đưa ra chi tiết thông qua một bản đặc tả hợp đồng.

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì?

Hợp đồng tương lai hàng hóa là một loại hợp đồng tương lai có loại tài sàn sản cơ sở là hàng hóa. Trong đó, hàng hóa được phân loại theo những nhóm hàng hóa cơ bản như:
Nhóm nông sản: gồm những sản phẩm như lúa mì, ngô, đậu tương,dầu đậu tương, khô đậu tương
Nhóm nguyên liệu: gồm đường, cao su, bông sợi, cà phê Arabica, cà phê Robusta
Nhóm kim loại: bao gồm kim loại công nghiệp như nhôm, đồng, thép,…
Nhóm năng lượng: như khí đốt, dầu thô,…

Hợp đồng tương lai hàng hóa là gì

Tiêu chuẩn hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai được trao đổi và chỉ định chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng thực tế và địa điểm cho sản phẩm nhất định. Sản phẩm này có thể là một mặt hàng nông sản, chẳng hạn như 5.000 giạ ngô sẽ được giao trong tháng ba, hoặc nó có thể là tài sản tài chính, chẳng hạn như giá trị đồng đô la Mỹ là 62.500 pound trong tháng 12.
Các thông số kỹ thuật của hợp đồng là giống hệt nhau cho tất cả những người tham gia. Đặc tính này của hợp đồng tương lai cho phép người mua hoặc người bán dễ dàng chuyển quyền sở hữu hợp đồng cho một bên khác bằng cách giao dịch. Với tiêu chuẩn của các thông số kỹ thuật hợp đồng, biến hợp đồng duy nhất là giá cả. Giá được phát hiện bằng cách đấu thầu và cung cấp, còn được gọi là báo giá, cho đến khi một trận đấu, hoặc giao dịch, xảy ra.
Hợp đồng tương lai là sản phẩm được tạo ra bởi các trao đổi quy định. Do đó, việc trao đổi có trách nhiệm tiêu chuẩn hóa các thông số kỹ thuật của từng hợp đồng.