Giá giao ngay là gì ? Giá hợp đồng tương lai là gì ? Cùng EFX tìm hiểu Giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai ngay trong bài viết này nhé!

Khái niệm giá giao ngay-giá hợp đồng tương laigia-giao-ngay-spot-price-la-gi-gia-giao-ngay-va-gia-tuong-lai

Giá giao ngay hay còn gọi Spot Price là giá hiện hành của thị trường mà tại đó một tài sản nhất định, chẳng hạn như chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ, tại đó có thể mua hoặc bán ngay lập tức để chuyển giao tài sản.

Tuy giá giao ngay phụ thuộc chủ yếu vào thời gian và địa điểm, giá giao ngay của hầu hết các chứng khoán và hàng hóa có xu hướng đồng đều hơn so với tỉ giá hối đoái.

Trái lại, giá tương lai là giá được thỏa thuận trước để chuyển giao tài sản trong tương lai, hay còn gọi là giá hợp đồng tương lai.

Đặc điểm của Giá giao ngay và Giá hợp đồng tương lai

Giá giao ngay được sử dụng nhiều nhất trong những hợp đồng tương lai hàng hóa, ví dụ như hợp đồng tương lai cho dầu, lúa mì hay vàng,…

Cổ phiếu luôn giao dịch tại giá giao ngay, nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu ở mức giá niêm yết và sau đó giao dịch cổ phiếu để lấy được tiền mặt.

Giá hợp đồng tương lai thường hay được xác định bằng giá giao ngay của hàng hóa, thay đổi dự tính trong cung và cầu hàng hóa, tỉ lệ hoàn vốn phi rủi ro cho người nắm giữ hàng hóa và chi phí vận chuyển hay chi phí lưu trữ cho đến ngày hợp đồng đáo hạn.

Hợp đồng tương lai có thời gian đáo hạn dài thường sẽ có chi phí lưu trữ lớn hơn so với hợp đồng có ngày đáo hạn ngắn hơn.

Giá giao ngay sẽ luôn thay đổi liên tục do tác động của các lực lượng thị trường.

Giá giao ngay của chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ rất quan trọng trong các giao dịch mua và bán liên tục, tuy nhiên vai trò lớn nhất của nó vẫn là trong thị trường phái sinh.

Quyền chọn hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh khác cho phép người mua hay người bán chứng khoán, hàng hóa giữ trong một mức giá định trước cho đến khi họ muốn chuyển giao hay sở hữu tài sản cơ sở.

Thông qua các công cụ phái sinh, người mua và người bán có khả năng giảm thiểu một phần rủi ro do sự biến động liên tục của giá giao ngay.

Hợp đồng tương lai cho phép những nhà sản xuất hàng hóa nông nghiệp phòng ngừa những thay đổi lớn trong giá sản phẩm của họ do biến động giá cả thị trường.

Giá giao ngay và Giá hợp đồng tương laigia-giao-ngay-spot-price-la-gi-gia-giao-ngay-va-gia-tuong-lai

Nhà đầu tư không nên có sự nhầm lẫn giữa giá giao ngay và giá hợp đồng tương lai. Giá hợp đồng tương lai có thể gặp hiên tượng bù hoãn mua (contango) hay bù hoãn bán (backwardation). 

Bù hoãn bán là khi giá tương lai thấp hơn giá giao ngay. Trường hợp xảy ra bù hoãn bán, giá tương lai có thể sẽ tăng lên để đáp ứng mức giá giao ngay khi hợp đồng tương lai gần đáo hạn, vì vậy các vị thế mua sẽ là lựa chọn tốt.

Bù hoãn mua là khi giá tương lai cao hơn giá giao ngay. Trường hợp xảy ra bù hoãn mua hợp đồng tương lai có thể sẽ mất giá khi sắp đáo hạn và trở về mức giá giao ngay, vì vậy vị thế bán sẽ thích hợp hơn.

Thị trường tương lai có thể chuyển từ đang bù hoãn mua sang bù hoãn bán, hay ngược lại trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai cần quan sát cả giá giao ngay và giá tương lai để ra quyết định đầu tư.

Ví dụ về Giá giao ngay 

Một tài sản sẽ có khả năng có Giá giao ngay và Giá hợp đồng tương lai khác nhau. Ví dụ như vàng có giá giao ngay là 1.000$ và giá tương lai là 1.300$.

Giá chứng khoán được giao dịch trên thị trường chứng khoán và thị trường tương lai cũng không giống nhau.

Ví dụ, cổ phiếu công ty Apple (AAPL) giao dịch ở mức 200$ trên thị trường chứng khoán nhưng giá thực hiện những quyền chọn của AAPL là 150$ trên thị trường tương lai, cho thấy thị trường không có khả năng đem lại lợi nhuận trong tương lai của cổ phiếu.

Trên đây là một số cách tính thời vụ khi đầu tư giao dịch hàng hóa mà EFX muốn chia sẻ với bạn. Trong quá trình giao dịch. Chúc các bạn thành công !